Tieteellinen toimikunta

Professori Marja Vaarama, yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta (YHKA), sosiaalipalveluiden vaikuttavuus 

Professori Sirpa Hartikainen, terveystieteiden tiedekunta (TT), lääkehoito ja hoidon vaikuttavuus 

Professori Hanna Kuusisto, asiakas ja potilasturvallisuus ja vaikuttavuus 

Professori Katri Vehviläinen-Julkunen, terveystieteiden tiedekunta (TT), hoitotieteet ja vaikuttavuus 

Professori Ismo Linnosmaa, YHKA, sosiaali- ja terveystaloustiede ja vaikuttavuus

Professori Kaija Saranto, YHKA, sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto

Professori Johanna Lammintakanen, YHKA, sote-johtaminen ja politiikka ja vaikuttavuus 

Professori Janne Martikainen, TT, terveystaloustiede ja lääkehoidot 

Professori Reijo Sund, TT, rekisteritutkimus 

Professori Tiina Laatikainen, TT, terveyden edistäminen  

Professori Eeva Nykänen, YHKA, hyvinvointioikeus 

Yliopistotutkija Antti-Jussi Kouvo, YHKA, koordinaattori 

Tutkimusjohtaja Tomi Mäki-Opas, YHKA, koordinaattori