Perus- ja jatkokoulutus

Perus- ja jatkokoulutuksessa sisällöllisesti korostuvat vaikuttavuutta koskevan tutkimustiedon ja sen metodologisen osaamisen vahvistaminen ja uudistaminen erilaisten lähestymistapojen ja aineistojen näkökulmista. Opetuksessa painottuu tiedon luotettavuuden arviointi opintojen alusta asti. Nämä painotukset heijastuvat myös tohtoriohjelmien sisällöissä.

Tohtoriohjelmat

Itä-Suomen yliopiston tohtorikoulu koordinoi yliopiston jatkokoulutusta ja tarjoaa yleisiä valmiustaito-opintoja kaikille yliopiston jatko-opiskelijoille. Tohtoriohjelmien tehtävänä on antaa laadukasta ja systemaattista opetusta ja ohjausta jatko-opiskelijoille. Niiden toiminnan tavoitteena on huolehtia laadukkaasta tutkijakoulutuksesta ja kouluttaa korkeatasoisia tutkijoita ja asiantuntijoita.