Ohjelma

Paikka: Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampus, Snellmania-rakennus (Yliopistonranta 1 E)

Maanantai 30.9.2019

The Preconference of Effectiveness Research for master’s level students and PhD-researchers, who are interested in effectiveness research. Please, find program under Preconference subpage.

 

14.30–17.00 Työpaja: Grindery feat. Vaikuttavuuden tutkimus. (SN202/SN203-salit)

Itä-Suomen yliopisto ja Kuopio Living Lab järjestävät yhdessä "Grindery feat. Vaikuttavuuden tutkimus" -tilaisuuden alueen yrityksille ja muille aiheesta kiinnostuneille. Maksuttoman tilaisuuden tarkoituksena on tuoda yrityksille esiin yliopiston Vaikuttavuuden taloa ja sen tuomia mahdollisuuksia tutkimusyhteistyön osalta sekä keskittää yritysten tarvitsemia konsultaatioita tähän tapahtumaan.

Yrityksen edustajilla on mahdollisuus varata 45 minuutin one-to-one sparraus-/keskusteluaika Itä-Suomen yliopiston edustajien ja Kuopio Living Lab-koordinaattoreiden kanssa. Keskustelut käydään luottamuksellisesti. Yrityksen edustaja voi saada siis yhteensä kaksi aikaa Itä-Suomen yliopiston edustajien ja Living Lab koordinaattoreiden sparrauksiin (á 45min).  Asiantuntijoiden kanssa voit keskustella vaikuttavuustutkimuksen toteuttamisen mahdollisuuksista ja sen tuottamista hyödyistä.

Yritysten edustajat voivat ilmoittautua tapahtumaan linkistä: https://my.surveypal.com/Grindery-feat-Vaikuttavuuden-tutkimus. Lomakkeelle annetut vastaukset pidetään luottamuksellisina tapahtuman järjestäjien ja asiantuntijoiden kesken. Ilmoittautumisen tiedoista muodostuu henkilötietorekisteri, linkki tietosuojaselosteeseen.

Alustava ohjelma:

 • 14:30–14:40 Alkusanat ja iltapäivän ohjelma, Jouko Miettinen, projektipäällikkö
 • 14:40–15:10 Vaikuttavuuden talo ja tutkimus, Tomi Mäki-Opas, tutkimusjohtaja
 • 15:10–15:15 Alkuinfo sparraukseen, Merita Kaunisto, projektikoordinaattori
 • 15:15–17 Sparraukset (á 45 min)

Tiistai 1.10.2019

8.30–10.00 Ilmoittautuminen ja postereiden kiinnittäminen esille.

10.00–10.30 Tutkimuspäivien avaussanat, apulaiskaupunginjohtaja Jari Saarinen (SN200-sali)

10.30–11.30 Plenary: Evidence based social policy is it possible? Professor Bent Greve, University of Roskilde, Denmark. (SN200)

11.30–12.30 Lounas (omakustanteinen)

12.30–14.00 Temaattiset rinnakkaissessiot:

Sessio 1: Sosiaalityön ja sosiaalipalveluiden vaikuttavuus. Puheenjohtaja: Yliopisto-opettaja Heidi Poikonen, Itä-Suomen yliopisto. (SN202)

 • Päihdekuntoutujien pystyvyysodotukset ja niiden mittaaminen, Katja Kuusisto
 • Kohti asiakaslähtöistä omaishoidon tuen alkuarviointia ja seurantaa, Sari Saukkonen
 • Miten teknologia vaikuttaa hoitajien työhön kotihoidossa – case Sanelin, Eija Kivekäs
 • Alueellisten vaikutusten arviointi, Sanni Naukkarinen

Sessio 2: Lainsäädännön ja politiikkatoimien vaikuttavuus. Keynote: Professori Anssi Keinänen, Itä-Suomen yliopisto. Puheenjohtaja: Professori Eeva Nykänen, Itä-Suomen yliopisto. (SN203)

 • Oikeudellinen ennakointi tukee muistisairaan ihmisen autonomista toimijuutta, Henna Nikumaa
 • Vammaispolitiikan vaikuttavuus ja sen kokemus, Merja Tarvainen
 • Säädösehdotuksen vaikutusarviointi erimielisessä lainvalmistelussa, Jyrki Tala
 • Innovative regulation, Kaisa Sorsa

Sessio 3: Assessing and developing quality of care by utilizing electronic patient records and national register (Session in English). Puheenjohtaja: Professori Tiina Laatikainen, Itä-Suomen yliopisto. (SN204)

 • Quality of care of type 2 diabetes patients with mental and memory disorders, Nazma Nazu
 • Impact of reduction in the reimbursement rate of antidiabetic medications on glycaemic control in Finnish patients with type 2 diabetes, Piia Lavikainen
 • Case Jyte. From measuring quality to systematic quality improvement, Aapo Tahkola
 • Healthcare professionals - expectations of a diabetes care performance management system in pre-implementation phase, Iiris Hörhammer
 • Individual and area-level factors associated with ambulatory care sensitive conditions in Finland, Markku Satokangas

14.00–14.30 Kahvit, posterisessio

14.30–16.00 Temaattiset rinnakkaissessiot:

Sessio 4: Lapsiperhepalveluiden vaikuttavuus. Puheenjohtajat: Yliopistonlehtori Eila Kankaanpää, Itä-Suomen yliopisto (SN200) ja Ulla Lindqvist, Tampere-talo.  HUOM! Tämä sessio toteutetaan livestriimausta apuna käyttäen yhteistyössä Valtakunnallisten lastensuojelupäivien kanssa. Ensimmäinen ja toinen esitys pidetään Itä-Suomen yliopistolla, josta esitykset striimataan Tampere-talolle. Vastaavasti kolmas ja neljäs esitys pidetään Tampere-talolla, josta nämä esitykset striimataan Itä-Suomen yliopistolle.

 • Voimaperheet-intervention kustannusvaikuttavuus, Eila Kankaanpää
 • Perinataalisen masennuksen ennaltaehkäisyn, seulonnan ja hoidon kustannusvaikuttavuus, Anna-Kaisa Vartiainen
 • Vaikuttavuusinvestoiminen ehkäisevän lastensuojelun resurssina – Case Lapset SIB, Riikka Westman ja Leena Marila-Penttinen
 • Miten mitata perhehoidon vaikuttavuutta käytännön työssä? Case Polku-applikaatio, Hannu Rusama

Sessio 5: Vaikuttavuuden laatu ja turvallisuus. Keynote: Professori Hanna Kuusisto, Itä-Suomen yliopisto. Puheenjohtaja: Tutkijatohtori Virva Hyttinen, Itä-Suomen yliopisto. (SN202)

 • Poor Documentation Impacts Patient Safety, Ulla-Mari Kinnunen
 • Eteisvärinä: potilasrekisteritietojen hyödyntäminen antikoagulaatiohoidosta aiheutuvien aika-, matka- ja seurantakustannusten laskemisessa, Aapeli Leminen
 • Miten digitaalisten palvelujen vaikutuksia sosiaali- ja terveydenhuollossa voidaan mitata, Kaija Saranto
 • Vertailun mahdollistavan vaikuttavuusmittariston kehittäminen suun terveydenhuoltoon, Riikka-Leena Leskelä

Sessio 6: Kanta-palvelut tutkimustiedon lähteenä ja tutkimuskohteena. Puheenjohtaja: Tutkijatohtori Emma Aarnio, Itä-Suomen yliopisto. (SN203)

 • Kanta-palvelut tutkimuksen mahdollistajina, Vesa Jormanainen
 • Sähköinen resepti - mahdollisuuksia lääke-epidemiologiselle tutkimukselle, Emma Aarnio
 • Minun ja sinun Kanta - Omakannan käyttäjä tilastojen valossa, Rosa Virtanen
 • Lääkkeiden käyttäjien kokemuksia Omakannan käytöstä ja käytettävyydestä, Johanna Timonen

Sessio 7: Vaikuttavuus hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Keynote: Dosentti Ossi Kotavaara, Oulun yliopisto. Puheenjohtaja: Tutkimusjohtaja Tomi Mäki-Opas, Itä-Suomen yliopisto. (SN204)

 • Can diabetes risk be reduced in South-Savonia region? Protocol of a pragmatic randomized wait-list control trial, Arto Pesola
 • Päihdekuntoutujien hyvinvoinnin ja toiveikkuuden muutos laitoskuntoutuksen aikana, Eeva Ekqvist
 • Vaikuttavuus- ja ilmiölähtöinen yhteiskehittäminen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä, Jonna Heliskoski
 • Digitaalisen terveyslaihdutusvalmennuksen vaikutukset lihavuuden hoidon kustannuksiin ja kapasiteettiin erikoissairaanhoidossa, Saku Väätäinen

16.15–17.15 Plenary: Sosiaalisten oikeuksien toteutumisen valvonta. Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin, eduskunta. (SN200)

19.00–21.00 Kuopion kaupungin vastaanotto (cocktail), Kuopion kaupungintalo

Keskiviikko 2.10.2019

9.00–10.00 Plenary: Challenges of evaluating effectiveness in dementia research. Professor Martin Knapp, Personal Social Services Research Unit at the London School of Economics and Political Science. (SN200)

10.15–11.45 Temaattiset rinnakkaissessiot:

Sessio 8: Kustannusvaikuttavuus. Keynote: Professori Janne Martikainen, Itä-Suomen yliopisto. Puheenjohtaja: Professori Ismo Linnosmaa, Itä-Suomen yliopisto. (SN202)

 • Henkilökohtaisen budjetoinnin taloudellisen arvioinnin toteutettavuus, Aija Kettunen
 • The Return on Social Intervention in Family Welfare Customer Life Cycle, Jonna Heliskoski
 • Eksomisekvensoinnin kustannus-vaikuttavuus etenevien neurologisten sairauksien rutiinidiagnostiikassa, Virva Hyttinen
 • Better decision support for municipal decision-making: a new approach using economic evaluation and capability-adjusted life-years, Anni-Maria Pulkki-Brännström

Sessio 9: Hoidon ja terveyspalvelujen vaikuttavuus. Puheenjohtaja: Puheenjohtaja: Tutkijatohtori Elisa Tiilikainen, Itä-Suomen yliopisto. (SN205)

 • Työttömien terveyspalvelujen kehittäminen monitahoarvioinnin viitekehyksessä, Kirsi Lappalainen
 • A Bayesian network model to identify factors associated with treatment outcome in T2- and T3 laryngeal carcinoma, Olli-Pekka Ryynänen
 • Väestön rokottaminen pneumokokkitauteja vastaan Siun soten alueella - Vaikuttavuusperusteisen riskinjakomallin soveltaminen käytännössä, Juha Turunen
 • Kuinka onnistua digitaalisten palvelujen käyttöönotossa, Kaija Saranto

Sessio 10: Vaikuttavuuden mittaaminen ja tutkimusasetelmat. Keynote: Apulaisprofessori Anna-Maija Tolppanen, Itä-Suomen yliopisto. Puheenjohtaja: Professori Reijo Sund, Itä-Suomen yliopisto. (SN204)

 • Monimenetelmällinen tutkimus vaikuttavuustiedon tuottajana, Riitta Seppänen-Järvelä
 • Vaikuttavan kuntoutuskäytännön vahvistaminen - Kelan tuki- ja liikuntaelinsairauksien (Tules) kuntoutuksen tutkimus, Maarit Karhula
 • Vaikutusmekanismien tutkimus moninäkökulmaisessa tutkimusasetelmassa - esimerkkinä kuntoutujan toimijuus, Mikko Henriksson
 • Tanssin Huuma ja sen vaikuttavuuden arviointi tutkimusasetelmassa, Sirkka Komulainen

11.45–12.45 Lounas (omakustanteinen)

12.45–13.45 Plenary: Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisen onnistuminen: miten sitä arvioidaan? Arviointijohtaja Pekka Rissanen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. (SN200)

13.45–14.15 Yhteenveto tutkimuspäivistä ja kutsu vuoden 2020 Vaikuttavuuden tutkimuksen päiville

14.15-14.45 Kahvit

Posterit

 • Monialaisen kuntoutuksen tutkimus-, kehitys- ja innovaatio (TKI)-toiminnan vahvistaminen alustaekosysteemissä, Merja Rantakokko
 • Autismikirjon ja adhd-piirteiden tunnistaminen vankiloissa sekä rangaistuksen aikaisen kuntoutuksen kehittäminen, Sanna Kara
 • Ympäristöystävällisen lääkepolitiikan edellytykset Suomessa - kyselytutkimus aikuisväestölle, Lasse Alajärvi
 • Työikäisten terveydenhuollon palvelukokonaisuus - yhteistyöllä kohti vaikuttavuutta, Hanna Hakulinen
 • Näyttöön perustuva tiedonhallinta hoidon laadun turvaajana, Virpi Jylhä
 • Toiminnallisella integraatiolla vaikuttavuutta työikäisen terveyspalveluihin - uusi lähetekäytäntö, Pauliina Kangas
 • Sosiaalityön vaikuttavuuden arviointi AVAIN-mittarilla osallistavan sosiaaliturvan kuntakokeilussa, Erja Koponen
 • Vaikuttavuus- ja kustannustiedon hyödyntäminen erikoissairaanhoidon johtamisessa, Paulus Torkki
 • Vaikuttavuus sote-palveluiden ohjauksessa, Riikka-Leena Leskelä
 • The human risks of bias in medical and rehabilitation research and practice - the 8 Is, Antti Malmivaara
 • Generalizability of findings from Systematic Reviews and Meta-analyses in the Leading General Medical Journals, Antti Malmivaara
 • Do the costs of AUD-related health and social care services vary across patient profiles?, Elina Rautiainen