Moniammatilliset sosiaali- ja terveydenhuollon sote-opinnot

Itä-Suomen yliopistossa koulutetaan laajasti sosiaali- ja terveysalan osaajia terveystieteiden tiedekunnassa sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa. Työelämän muutos ja osaamistarpeet vaativat alojen koulutuksen kehittämistä moniammatillisen sosiaali- ja terveydenhuollon näkökulmasta. Tiedekuntien yhteinen kehittämisryhmä on suunnitellut ja kehittää edelleen yhteisiä sote-opintoja alan opiskelijoille.

Lukuvuonna 2018–2019 tarjottavat moniammatilliset sote-opinnot:

  • Johdatus sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmään (JOSPA ), 3 op
  • Moniammatillinen sote-johtaminen (MOJO), 2 op
  • Näkökulmia hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen (HYTE), 2 op
  • Moniammatillista yhteistoimintaa sosiaali- ja terveysalalla simulaatio-oppimisen keinoin (MOTYÖ), 5 op