8. Psykiatria

Mielialahäiriöt: tupakointi ja masennus 

Päivittäin tupakoivilla on tupakoinnin määrästä riippuen 2-4 kertaa todennäköisemmin mielialahäiriöitä (masennusta) verrattuna niihin, jotka eivät koskaan ole tupakoineet.

Masennus mm. heikentää ihmisen elämänlaatua, lamaa toimintakykyä ja lisää sairastavuutta sekä aiheuttaa työkyvyttömyyttä ja lisää ennenaikaisen eläköitymisen riskiä. Tupakoivilla masentuneilla on lisäksi tupakoimattomia useammin samanaikainen alkoholiriippuvuus ja persoonallisuushäiriöitä sekä neuroottisuutta.

Toistaiseksi ei ole yhteisymmärrystä siitä, onko kysymys syy-seuraussuhteesta. On näyttöä siitä, että masennus johtaa tupakointiin, mutta myös siitä, että tupakointi johtaa masennukseen.

Masennusoireet kuuluvat keskeisesti myös tupakoinnin lopettamisen vieroitusoireisiin (unettomuuden, ärtyneisyyden, ahdistuneisuuden, keskittymisvaikeuksien, levottomuuden ja ruokahalun muutosten ohella). Tupakoinnin lopettaminen selkeän masennusjakson aikana onkin varsin haasteellista.

Masentunutkin voi tupakoinnista eroon päästä. Tämä vaatii tavallistakin paremman motivaation, monipuolisemman tuen ja korvaushoidon. Käytännössä selkeästi masentuneelle usein suositellaan, että masennus hoidetaan ensin ja tupakoinnista vieroitus tehdään sitten.

Lähteitä:

Irina Holma. Long-Term Follow-Up Study Focusing on MDD Patients' Maintenance Treatment, Adherence, Disability and Smoking. Helsinki, Suomi 2013. THL Research, 2013.

Tellervo Korhonen, Ari Haukkala, Heli Koivumaa-Honkanen ja Taru Kinnunen: Tupakointi ja masennus. Katsaus. Lääketieteellinen Aikakauskirja Duodecim 2008;124(8):889-95