Traumaattiset rajat tutkimustiimi:

Vastuulinen johtaja, FT, dosentti Tuulikki Kurki, yliopistotutkija, kulttuuintutkimus, Karjalan tutkimuslaitos, UEF

FT, dosentti Kirsi Laurén, yliopistotutkija, folkloristiikka, Karjalan tutkimuslaitos, UEF

FT, Saija Kaskinen, tutkija, kirjallisuudentutkimus, Karjalan tutkmuslaitos, UEF

FT, dosentti, Tiiu Jaago, apulaisprofessori, folkloristiikka, Tarton yliopisto

FM, Tarja Tanttu, suomen kieli, Karjalan tutkimuslaitos, UEF

 

Ohjausryhmä:

Professori Ülo Valk, Folkloristiikka, University of Tartu

Professori Pertti Anttonen, Folkloristiikka, UEF

Professori Laura Assmuth, Sosiaalipolitiika, UEF

Professori, Jopi Nyman, Englannin kieli, UEF