Traumaattiset rajat: rajan, järjestyksen ja toiseuden narratiivit

Traumaattise rajat: rajan, järjestyksen ja toiseuden narratiivit (TB) on monitieteinen tutkimusprojekti, joka tutktii suullisia ja kirjoitettuja, rajoihin ja liikkumiseen kytkeytyviä trumanarratiiveja Suomen, Viron, Venäjän, Ukrainan ja Pohjois-Amerikan konteksteissa. Projektissa traumanarratiivit ymmärretään universaaleina, mutta kulttuurisidonnaisinanarratiiveina ja kielellisinä konstruktioina. Traumaattisia kokemuksia ja narrativeja lähestytään mm. kulttuurintutkimuksen, kirjallisuudentutkimuksen, kulttuuriantropologian ja kielentutkimuksen käsittein ja menetelmin.

Projektin tutkii ajanjaksoa 1920-luvulta nykypäivään ja keskittyy joihinkin keskeisiin historiallisiin tapahtumiin ja ajankohiin, jotka ovat vaikuttaneet merkittävästi esimerkiksi Venäjän ja sen naapurimaiden topografisten ja symbolisten rajojen luonteeseen ja näiden rajojen yli liikkumiseen.

Ajalla 1.9.2016-31.8.2020 tutkimusta rahoittaa Suomen Akatemia.

Lataa projektin englanninkielinen esite (pdf): TB Project Brochure.

Lisätietoja: Vastuullinen johtaja, Dos. Tuulikki Kurki, tuulikki.kurki[at]uef.fi.

Traumaattiset rajat -projekti Facebookissa: https://www.facebook.com/traumatizedborders/

Continue reading in English ->