Tietoturvasäännöt

Tietoturva on oleellinen osa yliopiston toiminnan ja palveluiden laatua, kokonaisturvallisuutta ja yliopistossa tapahtuvaa päivittäistä tietojen käsittelyä.

Itä-Suomen yliopiston tietoturvallisuuden yleiset päämäärät, tavoitteet, vastuut ja toteutuskeinot määritellään yliopiston tietoturvapolitiikassa ja tiedonhallinta-, tietoturva- ja tietosuojavastuissa. Niitä tarkennetaan muilla tietoturvasäännöillä ja -ohjeilla, jotka löytyvät yliopiston intranetistä (Heimo-palvelut).

 

Oikopolut

Etätyöskentelyn IT-ohjeita

Asiointipalvelut-sivusto

Asiointipalvelut-sivusto

IT-tuki chat

0294 4 58880