Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

REKISTERIN NIMI
Itä-Suomen yliopiston wiki-alusta (Confluence)

REKISTERINPITÄJÄ
Itä-Suomen yliopisto
PL 111, Yliopistokatu 7
80101 Joensuu

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ
Ismo Järvinen
ismo.jarvinen@uef.fi
050 538 3966

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Wiki-ympäristöä käytetään Itä-Suomen yliopiston opetuksen, tutkimuksen ja hallinnollisen työn tukena. Käyttö voidaan toteuttaa joko itsenäisesti tai yhteistyössä muiden organisaatioiden kanssa.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT
Kulloisellekin wikialueelle osallistuvien yliopistolaisten

nimi
sähköpostiosoite
käyttäjätunnus
käyttäjälle järjestelmään määritellyt käyttöoikeudet
loki työtiloissa tapahtuvasta toiminnasta kahdentoista kuukauden ajalta

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Itä-Suomen yliopiston opiskelijoiden ja henkilökunnan käyttäjätiedot synkronoituvat keskitetystä käyttäjähakemistosta. Muiden organisaatioiden henkilöiden tietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET
Ei ole

TIETOJEN LUOVUTUKSET EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE
Ei ole

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Kaikilla käyttäjillä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Käyttäjä voi käsitellä ja nähdä ainoastaan omansa ja niiden henkilöiden tiedot, joita hänen on opiskelunsa tai työtehtäviensä vuoksi tarpeen käsitellä.

Oikopolut

Etätyöskentelyn IT-ohjeita

Asiointipalvelut-sivusto

Asiointipalvelut-sivusto

IT-tuki chat

0294 4 58880