IT-palveluluettelo

Digitaalinen ympäristö

Palvelu tarjoaa henkilöstölle, opiskelijoille ja muille sidosryhmille nykyaikaisen digitaalisen toimintaympäristön. Ympäristö koostuu päivittäin käytettävistä työvälineistä, jotka ovat helppokäyttöisiä ja käytettävissä kaikilla laitteilla ajasta ja paikasta riippumatta. Digitaalinen ympäristö rakentuu pääosin Microsoftin Office 365- palveluista.  Käytettävissä on henkilökohtaisia työvälineitä, ryhmätyöskentelyä tukevia palveluja (kollaboraatio) sekä koko yliopiston laajuisia palveluja. Palveluja voidaan hyödyntää opetuksessa, tutkimuksessa, opiskelussa sekä tukipalveluissa.

Palveluvastaava Ismo Järvinen

Henkilökohtainen tallennustila

IT-palvelu henkilökohtaisen 1 TB tallennustilan kaikille yliopistoon kuuluville. Se tuotetaan Microsoft Office 365 OneDrive of Business -palvelulla. Tallennustilassa olevia tiedostoja voi käyttää selaimella ja mobiililaitteilla sekä Microsoft Office -ohjelmistoilla (Word, Powerpoint, Excel ym.).  Tallennustilan tiedostoja voi jakaa niin toisille yliopiston käyttäjille kuin yliopiston ulkopuolellekin.

Siirry palveluun
Palvelupyynnöt
OneDrive for Business tukipyyntö

Sähköposti ja kalenteri

Sähköpostipalvelu tarjotaan kaikille yliopistoon kuuluville henkilöille. Palvelua voi käyttää tietokoneilla ja mobiililaitteilla, joko erillisellä postiohjelmistolla tai web-selaimella. Opiskelijoille ja henkilökuntaan kuuluville luodaan sähköpostilaatikko automaattisesti. Henkilökunnalla sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@uef.fi ja opiskelijoilla tunnus@student.uef.fi   Sähköpostilaatikko luodaan pääsääntöisesti Microsoftin Office 365-ympäristöön. Kirjautuminen O365-palveluihin antamalla tunnus muodossa tunnus@uef.fi.

Siirry palveluun
Palvelupyynnöt
Tukipyyntö sähköpostin käytöstä

Digitaaliset lomakkeet ja prosessit

Tietotekniikkapalvelut tuottaa digitaalisia lomakkeita ja työnkulkuja yhteistyössä muiden yliopiston yksiköiden kanssa.

Kysy lisää

Ryhmäsivustot (työtilat)

Hyödynnä opetuksessa, projekteissa ja tiimityöskentelyssä ryhmäsivustoja, joihin voi koota keskitetysti kaikki aiheeseen liittyvät asiakirjat, muistiinpanot, tehtävät ja keskustelut. Ryhmäsivustoja ja niissä olevia työkaluja voi käyttää selaimella, erillisillä sovelluksilla, tietokoneilla ja mobiililaitteilla. Ryhmäsivustoja tarjotaan useissa ympäristöissä eri käyttötarpeisiin:

Ryhmäsivustot projektien ja työryhmien työskentelyyn
Sirry palveluun Office 365 Sites (Sharepoint Online) Siirry palveluun TeamPlace

Opetukseen ja opiskeluun (UEF Moodle)
UEF Moodle Aducate Moodle UEF Wiki

Palvelupyynnöt
Tilaa ryhmätyötila projektille tai tiimille Ryhmäsivusto tukipyyntö

Moodle tukipyyntö Tilaa kurssipohjan Moodleen Tilaa Moodlen kurssipohjan tyhjennys

WWW-sivut

Itä-Suomen yliopiston yksiköille, hankkeille ja projekteille tarjotaan julkiset verkkosivut. WWW-sivujen  ulkoasu perustuu yliopiston sivupohjiin ja yhteinäiseen ulkoasuun. Sivut toteutetaan Liferay-järjestelmällä ja se sisältää helppokäyttöisen editorin sivujen ylläpitoon.

Palvelupyynnöt
Tilaa uusi www-sivusto www-sivut tukipyyntö

UEF yhteisöpalvelu (Yammer)

Yammer toimii yliopiston pääasiallisena sisäisenä viestintäkanavana.  Henkilöstö ja opiskelijat voivat tehostaa työskentelyään seuraamalla siellä tapahtuvaa viestintää, pitämällä yhteyttä avainhenkilöihin ja jakamalla tietoa työryhmissä. Jokainen voi luoda Yammeriin omia työryhmiä, jotka voivat olla joko avoimia tai suljettuja. Yammeria voi käyttää selaimella ja mobiilisovelluksilla.

Siirry palveluun
Palvelupyynnöt
Yammer käytön tukipyyntö

Identiteetin- ja pääsynhallinta

Identiteetin- ja pääsynhallinnan avulla ylläpidetään henkilökunnan, opiskelijoiden ja muiden sidosryhmien käyttäjätunnuksia, salasanoja sekä pääsyoikeuksia eri IT-palveluihin. Palvelu varmistaa automatisoitujen prosessien kautta, että henkilön käyttäjätunnus luodaan automaattisesti ja pääsyoikeudet alkavat ja päättyvät ajallaan. Henkilö voi käyttää palvelua suurelta osin itsepalveluna.

Palveluvastaava Markus Hagman

Tunnukset ja salasanat

Lähes kaikkien yliopiston IT-palvelujen käyttämiseen tarvitaan henkilökohtainen tunnus.  Yliopiston henkilökunta ja opiskelijat voivat aktivoida tunnuksensa itsepalveluna pankkitunnuksilla. Ulkopuolisten sidosryhmien henkilöiden tulee täyttää erillinen käyttölupahakemus tunnuksen saamiseksi. Yliopiston vierailijoille voidaan tarjota verkkoyhteyksiä, ks. Verkko- ja etäyhteydet.

Palvelupyynnöt
Aktivoi käyttäjätunnus Palauta salasanasi

Käyttöoikeudet

Henkilökohtaisella tunnuksella on käyttöoikeudet peruspalveluihin. Lisäoikeuksia eri palveluihin voidaan hakea sähköisellä käyttölupahakemuksella.

Palvelupyynnöt
Tilaa lisäkäyttöoikeuksia

Konesali- ja kapasiteettipalvelut

Tietotekniikkapalvelut tarjoaa yliopistolle räätälöityjä, energiatehokkaita ja skaalautuvia konesali- ja infrastruktuuripalveluja. Konesalit sijaitsevat Kuopiossa ja Joensuussa ja niissä hyödynnetään uusinta teknologiaa. Konesalipalveluiden saatavuus on varmistettu kahdennetuilla tietoliikenneyhteyksillä, palvelinvirtualisointialustoilla sekä replikoitavilla levyjärjestelmillä. Palveluna asiakkaille (tiedekunnat ja laitokset) tarjotaan virtuaalipalvelimia sekä varmistettua tai varmistamatonta levykapasiteettia.

Palveluvastaava Toni Mönkkönen

Verkkotunnus- ja nimipalvelu

Yliopiston yksiköiden ja projektien käyttöön voidaan hankkia verkkotunnuksia (domain).

Palvelupyynnöt
Tilaa verkkotunnus Tukipyyntö

Tietokanta-alustat

Tietojen säilyttämiseen on tarjolla tietokanta-alustoja asiakkaille. Vaihtoehtoina on Oracle-, MS SQL- ja MySQL-tietokantoja. Palvelu sisältää teknisen alustan, järjestelmien teknisen ylläpidon, versiopäivitykset sekä varmistukset ja mahdolliset palautukset.

Palvelupyynnöt
Tilaa tietokanta Tukipyyntö

Virtualisointipalvelu

Tietotekniikkapalvelut tarjoaa yksiköille virtuaalipalvelimia. Ne tarjoavat vastaavat ominaisuudet kuin erillisissä laitteissa toimivat palvelimet, mutta mahdollistavat nopean käyttöönoton ja hyvät hallinnointimahdollisuudet. Virtualisointi parantaa laitteiden käyttöastetta, nopeuttaa uusien palvelimien käyttöönottoja, säästää tilaa konesalissa, laskee virrankulutusta sekä parantaa vikasietoisuutta.

Palvelupyynnöt
Tilaa virtuaalipalvelin Tukipyyntö

Tallennuskapasiteetti

Yksiköiden ja projektien käyttöön on tilattavissa vikasietoista ja skaalautuvaa tallennuskapasitettia palvelin- ja verkkotallennuskäyttöön. Kapasiteettia on saatavilla asiakkaan tarpeiden mukaan. Valikoimamme tarjoaa eri hintaluokan ratkaisuja riippuen mm. käyttö- sekä varmistustarpeista.

Palvelupyynnöt
Tilaa tallennuskapasiteettia Tukipyyntö

Konesalipalvelu

Tietotekniikkapalveluiden ylläpitämiin konesaleihin on mahdollista erillisen sopimuksen mukaan sijoittaa myös asiakkaan räkkipalvelimia. Asiakas voi ylläpitää palvelimiaan etäyhteyden avulla.

Palvelupyynnöt
Yhteydenotto konesalipalveluun liittyen

Kommunikointi- ja AV-palvelut

Yliopiston auditorioissa, opetus- ja neuvottelutiloissa on käytettävissä useita erilaisia opetusteknologiaratkaisuja:  audio/video (AV) -laitteita ja -järjestelmiä sekä videoneuvottelu- ja kommunikointipalveluja. Tietotekniikkapalvelut antaa tukea  AV- ja opetusteknologia-palveluihin sekä tarjoaa asiantuntijapalveluja yliopiston peruskorjaus- ja uudisrakennushankkeisiin.

Palveluvastaava Ari Paldanius

Esitystekniikka

Esitystekniikka on osa teknistä ja fyysistä (tilat) oppimisympäristön kokonaisuutta. Kaikki opetus- ja neuvottelutilat sisältävät jonkin asteista esitystekniikkaa (audio- ja videolaitteita). Suurin yksittäinen esitystekniikkakokonaisuus on auditorio. Se sisältää paljon esitystekniikkaa, jota käyttäjä voi hallita yhdellä ohjauspaneelilla (kosketusnäyttö). Ohjauspaneelin kautta voidaan säätää mm. salin valoja, ääntä (lanka - /langattomat mikrofonit), ohjata kuvaa (näytöt/projektorit) sekä esitettävää materiaalia PC, Laptop ja dokumenttikamera.   Esitystekniikkaan kuuluu usein myös tilojen rakenteisiin tai auditorioiden tekniseen tilaan piilotettuja laitteita.  Myös ns. induktiosilmukka eli huonokuuloiselle suunnattu järjestelmä on osa esitystekniikkaa.

Palvelupyynnöt
Tukipyyntö

Verkkokokous - Skype for Business

Skype for Business on pikaviestin, jota käytetään yhteisön viestintään. Voit kirjoittaa pikaviestejä, soittaa äänipuheluita tai videopuheluita tai jakaa sisältöä. Voit tehdä tätä toisen henkilön tai ryhmän kanssa. Yliopistossa käytetään tätä palvelua yleisesti erilaisiin kokouksiin, mutta sen käyttö laajenee myös opetuskäytössä. Skype for Business toimii myös osana LifesizeCloud palvelua.

Verkkokokous - Adobe Connect (AC)

Adobe Connect (AC) on selaimella käytettävä verkkokokousjärjestelmä kokouksiin ja luentoihin. UEF:ssa on käytössä Funetin AC-palvelu. UEF:n sopimus sisältää 50 yhtäaikaista käyttäjää. Voit itse luoda itsellesi tarvitsemasi määrän huoneita. Lisäksi UEF:n sopimukseen sisältyy neljä isoa seminaarihuonetta (max. 500 osallistujaa vuodessa)

Palvelupyynnöt
Tukipyyntö

Videoneuvottelu

Videoneuvottelu on maailmanlaajuisen standardin mukaista kahden tai useamman pisteen välistä vuorovaikutteista yhteydenpitoa kuvan ja äänen kanssa. Videoneuvottelussa käytetään yleensä erillistä laitetta, jonka avulla kuva, ääni ja tietokoneen sovellus välitetään. Kaikki H323/SIP-standardin mukaiset vn- laitteet ja sovellukset osaavat kommunikoida keskenään. Yliopistolla on 67 videoneuvottelutilaa (neuvotteluhuoneita, seminaarisalia tai auditorioita), joista suurin osa on varattavissa yleisen tilanvarauksen kautta.

Palvelupyynnöt
Varaa videoneuvottelu Kuopio Varaa videoneuvottelu Joensuu Tukipyyntö

Videoneuvottelusilta

Itä-Suomen yliopistolla on käytettävissä Ciscon videoneuvottelusilta. Palvelu mahdollistaa videoneuvottelulaitteiden (tilojen) yhdistämisen yhdeksi neuvotteluksi. Siltaa tarvitaan, kun on neuvottelussa mukana kolme tai useampi videoneuvottelulaitetta. Siltaan luodaan virtuaalihuone, johon laitteet liittyvät mukaan, tällöin videoneuvottelutilat muodostavat yhteisen neuvottelun (tästä käytetään myös nimeä monipisteneuvottelu).

Palvelupyynnöt
Tukipyyntö

LifesizeCloud - UC-virtuaalihuone

LifesizeCloud-pilvipalvelua käytetään, jos samaan neuvotteluun halutaan muitakin kuin videoneuvottelutiloja/laitteita. Sen UC-virtuaalihuonepalvelu mahdollistaa myös verkkokokousjärjestelmä Skype for Business- sovelluksen osallistumisen videoneuvottelulaitteiden kanssa samaan neuvotteluun. Samaan neuvotteluun voi myös liittyä pelkällä selaimella (Chrome/IE) tai ilmaisella Appsilla (saatavilla Win-, Mac-, IOS- ja Android-laitteisiin) tai vaikka puhelimella soittamalla maakohtaisiin numeroihin. Huoneiden määrää ei ole palvelussa rajoitettu, mutta huoneen kapasiteetti on 50 yhtäaikaista yhteyttä.

Palvelupyynnöt
Tilaa virtuaalihuonepalvelu Tukipyyntö

Tallennus/Suoratoisto (YouTube-live)

Yliopistolla on tallennuspalvelu, joka pystyy tuottamaan tallenteita kaikista yliopiston videoneuvottelutiloista (67kpl) Palvelussa on 5kpl tallennusportteja eli 5 yhtäaikaista tallennusta. Näistä kaksi porttia on ns. suoratoisto/live portteja. Suoratoisto- eli live/online-lähetys sopii isojen tilaisuuksien reaaliaikaiseen lähetykseen, jota pystyy seuraamaan Internetin välityksellä YouTuben kautta tai lähettämään vaikka yliopiston isoihin videoseiniin. Suoratoisto tekee aina myös tallenteen. Lähetyksen kuvanlaatu on hieman pelkkää tallennusta heikompi. Lähetyksen viive todelliseen tilaisuuteen on noin 30 s. Suoratoistolähetys ei ole vuorovaikutteinen. Tallenteet ovat ladattavia tiedostoja, jotta ne voidaan helposti siirtää yliopiston media.uef.fi palveluun. Tallenteista on aina kysyttävä lupa esiintyjiltä ja tallenteet pitää tilata TIPAn opetusteknogiatiimiltä, joka varmistaa yhdessä järjestäjän kanssa, että tekniikka, laitteet ja palvelu ovat varmasti käytettävissä.

Palvelupyynnöt
Tilaa Live-lähetys tilaisuuteen

Päätelaitteet, ohjelmistot ja tulostimet

Tietotekniikkapalvelut hoitaa päätelaitteiden, ohjelmistojen ja tulostimien asennuksia, poistoja sekä lähitukea.

Palveluvastaava Kimmo Kivinen

Päätelaitteet

Tietotekniikkapalvelut tarjoaa tukea eri päätelaitteille (tietokoneet ja mobiililaitteet). Tukeen kuuluvat laitteiden asennukset, asetusten määrittelyt, mahdolliset vianselvittelyt sekä poistot. Päätelaitteet hankitaan pääosin 2-4 vuoden leasing-rahoituksella ja yhtä pitkällä takuuajalla. Päätelaitteiden komponenttiviat ja rikkoutumiset hoidetaan toimittajan ilmoittaman takuuhuoltokumppanin kautta.

Palvelupyynnöt
Tukipyyntö

Ohjelmistot

Tietotekniikkapalvelut asentaa ohjelmistoja asiakkaidensa päätelaitteisiin. Laajemmat ohjelmistojakelut tehdään keskitetysti käyttäen Microsoftin tarjoamia työkaluja (System Center Configuration Manager, APP-V). Yksittäisiä ohjelmistoasennuksia voidaan tehdä joko etäyhteydellä tai lähituen kautta. Osa erikoisohjelmistoista vaatii lisenssin. Tietotekniikkapalveluiden kautta on hankittu joitakin yhteiskäyttöisten ohjelmistojen lisenssejä, mutta osa lisensseistä on yksiköiden hankkimia.

Palvelupyynnöt
Lataa Office-ohjelmisto kotikäyttöön Ohjelmiston tukipyyntö

Tulostimet

Yliopistolla on käytössä keskitetysti hallittu tulostusjärjestelmä, johon kuuluu noin 150 Canon-merkkistä monitoimilaitetta ja laser-tulostinta. Palvelun toimivuudesta vastaa Canon Oy ja käyttöön liittyvissä ongelmissa voi olla suoraan yhteydessä Canonin tekniseen tukeen, yhteystiedot löytyvät laitteeseen kiinnitetystä tarrasta. Häiriöilmoituksen voi tehdä myös alla olevan linkin kautta, jolloin asia hoidetaan tietotekniikkapalvelun kautta. Ylläpidämme myös laitosten työryhmäkirjoittimien tulostuspalvelimia sekä asennamme oheiskirjoittimia. Työryhmä- ja oheiskirjoittimien uudishankintoja tehdään vain painavin perustein. Kokonaistaloudellisesti edullisinta on keskittää tulostukset keskitetyn hallinnan piirissä oleville Canon-laitteille.

Palvelupyynnöt
Tukipyyntö

Tietojärjestelmäpalvelut

Tietotekniikkapalvelut tukee yliopiston tietojärjestelmien toimivuutta, saavutettavuutta, hyväksikäyttöä ja edistää järjestelmien yhteentoimivuutta. Palveluun kuuluu yliopiston tietojärjestelmien ja tietokantojen tekninen tuki, tietojärjestelmien integrointi, tietovarastoraportointi, tietojärjestelmähankintojen tuki ja tietojärjestelmien rakentaminen sekä tietojärjestelmä- ja tietoarkkitehtuurin koordinointi koko yliopistossa.

Palveluvastaava Erkki Törrönen

Tietojärjestelmätuki

Tietotekniikkapalvelut tarjoaa tukea eri hallinnonalojen käytössä oleville tietojärjestelmille. Tietojärjestelmätukeen kuuluu sovelluksen ja sen tietokannan tekninen ylläpito, sekä ulkoistettujen järjestelmien osalta yhteydenpito järjestelmätoimittajiin. Osa järjestelmistä toimii yliopiston omissa konesaleissa ja osa toimittajien konesaleissa.

Palvelupyynnöt
Taloushallinnon IT-järjestelmän tukipyyntö Henkilöstöhallinnon IT-järjestelmän tukipyyntö Materiaali- ja tilahallinnon IT-järjestelmän tukipyyntö Tutkimushallinnon IT-järjestelmän tukipyyntö Opintohallinnon IT-järjestelmän tukipyyntö

Tietovarastoraportointi

Tietotekniikkapalvelut kehittää yliopiston tietovarastoja ja raportointia yhteistyössä Yliopistopalveluiden muiden yksiköiden kanssa.

Palvelupyynnöt
Kysy lisää

Tietojärjestelmien kehitys ja integrointi

Tietotekniikkapalvelut tarjoavat tietojärjestelmien kehitys- ja integraatiopalveluja.Tietojärjestelmät pyritään ensisijaisesti hankkimaan ulkoisilta toimijoilta, mutta tarvittaessa tehdään myös omaa tietojärjestelmäkehitystä. Tietojärjestelmien integraatiot mahdollistavat automaattisen tietojen siirron eri järjestelmien välillä. Järjestelmien integraatiota toteutetaan yleensä järjestelmien käyttöönoton yhteydessä, mutta järjestelmien integraatiota voidaan tarvittaessa kehittää myös muutoinkin.

Palvelupyynnöt
Kysy lisää

Verkko- ja etäyhteydet

Langaton verkko. Yliopiston kampusalueilla (Joensuu, Kuopio ja Savonlinna) näkyvät ja toimivat seuraavat langattomat lähiverkot (SSID). Kaikki UEF langattomat verkot edellyttävät asiakkaan todennusta (käyttäjätunnus + salasana).

Palveluvastaava Toni Mönkkönen

Tukipyyntö

UEF (henkilökunta-WLAN)

  • Palvelu on tarkoitettu henkilökuntaan kuuluville.
  • Verkkoon pääsee suoraan keskitetyssä hallinnassa olevalta Microsoft Windows –työasemalta.

UEF-STUDENT (opiskelija-WLAN)

  • Palvelu on tarkoitettu opiskelijoiden omille laitteille, käyttäjä kirjautuu palveluun omalla UEF-tunnuksellaan muotoa tunnus@uef.fi
  • Palveluina mm. tulostus omalta laitteelta (Win,Mac) opiskelija tulostimille ja tulostussaldon tarkastaminen.

EDUROAM

  • Opiskelijat, henkilökunta ja tutkijat voivat kirjautua Eduroam-verkkoon käyttämällä oman korkeakoulunsa tunnuksia muodossa tunnus@domain.fi (uef-käyttäjillä muotoa tunnus@uef.fi)
Palvelupyynnöt
Ohjeet

UEF-CONF (konferenssi-WLAN)

Palvelu on tarkoitettu yliopistolla järjestettäviä tilaisuuksia varten

Palvelupyynnöt
Tilaa Konferenssi-WLAN salasana

UEF-GUEST (vierailija-WLAN)

Palvelu on tarkoitettu yliopiston vierailijoille, jotka tarvitsevat langattoman verkkoyhteyden pidempiaikaista vierailua varten.

Palvelupyynnöt
Tilaa UEF-Guest tunnus

Lankaverkko

Yliopiston työasemat voivat käyttää langallista lähiverkkoa. Yliopiston lähiverkko liittyy valokaapeliyhteydellä yliopiston runkoverkkoon ja sitä kautta meillä on yhteydet kaikilta työasemilta myös Internet -verkkoon. Kiinteällä kaapeloinnilla työasemista kytkimille verkon nopeus on 100 Mb/s. Runkoverkossa ja palvelinten välillä verkon nopeus 1 Gbit/s - 10 Gbit/s. Internet-yhteys on nopeudeltaan 1 Gbit/s. Kaikki Itä-Suomen yliopiston internet-yhteydet kulkevat Kuopion kampuksen konesalissa sijaitsevat palomuuriklusterin kautta. Lankaverkkoon ei saa kytkeä henkilökohtaisia laitteita, esimerkiksi kannettavia tietokoneita tai taulutietokoneita. Kaikki lankaverkkoon liittyvät kytkennät suorittaa Tietotekniikkapalvelut.

Palvelupyynnöt
Tukipyyntö

Etäkäyttöpalvelu

Etäkäyttöpalvelu mahdollistaa yliopiston tietojärjestelmien ja palveluiden tietoturvallisen ja helpon käytön myös yliopiston verkon ulkopuolelta. VPN-yhteysohjelmalla (Global Protect) voit ottaa yhteyden yliopiston verkkoon ja päästä etäyhteydellä eri palveluihin, jotka on sidottu suoraan yliopiston verkkoon. Citrix XenApp ja XenDesktop -palvelu tarjoaa laiteriippumattoman tavan käyttää tietojärjestelmiä, sovelluksia ja Windows-työpöytää erilaisilla laitteilla turvallisesti ilman VPN-yhteyttä.

Palvelupyynnöt

Tukipyyntö

Oikopolut

Etätyöskentelyn IT-ohjeita

Asiointipalvelut-sivusto

Asiointipalvelut-sivusto

IT-tuki chat

0294 4 58880