Usein kysytyt kysymykset

 

Olen unohtanut salasanani, mistä saan uuden?

Palauta salasana itsepalvelusta tai käy IT Servicedesk palvelutiskillä (yhteystiedot)

Miten kirjaudun sähköpostiin?


Sähköpostiin kirjaudutaan muodossa tunnus@uef.fi. 
Sähköpostiosoite on kuitenkin muotoa tunnus@student.uef.fi tai etunimi.sukunimi@uef.fi.

Kuka saa UEF sähköpostin?

Kaikki UEF opiskelijat ja henkilökunta saavat automaattisesti sähköpostin, joka asetetaan UEF tietojärjestelmissä ensisijaiseksi sähköpostiksi. 


Itä-Suomen yliopiston sähköpostipolitiikan mukaan kaikille opiskelijoille luodaan UEF opiskelijasähköposti ja se asetetaan ensisijaiseksi sähköpostiksi. 

Voinko ohjata UEF sähköpostin henkilökohtaiseen sähköpostiosoitteeseen?

Henkilökunta ei saa ohjata sähköpostiaan yliopiston ulkopuolisiin osoitteisiin. Asia on ohjeistettu ylioiston sähköpostisäännöissä.

Opiskelija voi ohjata sähköpostinsa yliopiston ulkopuoliseen osoitteeseen.

Ohje ohjauksen tekoon : https://support.office.com/en-us/article/Forward-email-to-another-email-account-1ed4ee1e-74f8-4f53-a174-86b748ff6a0e

Millainen salasanani tulee olla?

 • Salasanan pituus 10-16 merkkiä. Työasemalta pystyy asettamaan pidemmänkin salasanan, mutta se ei toimi kaikissa järjestelmissä.
 • Salasana ei saa sisältää nimeäsi tai käyttäjätunnustasi.
 • Salasanassa ei suositella käytettävän syntymäaikaa eikä henkilöturvatunnusta. 
 • Salasanan tulee sisältää (3/4)  kolme merkkityyppiä seuraavista neljästä ryhmästä:
  1. isot kirjaimet: A-Z
  2. pienet kirjaimet: a-z
  3. numerot: 0-9
  4. erikoismerkit: !@#$%/ ,.;:-_*=+?
 • Salasanasi voi siis koostua esimerkiksi isoista kirjaimista, numeroista ja erikoismerkeistä.
 • Älä käytä skandinaavisia kirjaimia (åäö, ÅÄÖ)!

 

Kuka saa käyttöönsä UEF-käyttäjätunnuksen/tunnuksen?

UEF-käyttäjätunnus myönnetään Itä-Suomen yliopistossa työ- tai opiskelusuhteen alkaessa automaattisesti. Uudet henkilöt voivat aktivoida käyttäjätunnuksen henkilökohtaisilla suomalaisten pankkien verkkopankkitunnuksillaan suomi.fi-palvelun kautta.

Jos käyttäjällä on ollut aiemmin UEF-tunnus ohjautuvat oikeudet uuden työsuhteen - ja/tai opintosuhteen oikeudet automaattisesti olemassa olevalle tunnukselle ja tunnuksen saa käyttöönsä salasanan vaihdon kautta. 

Tunnuksen täydelliset oikeudet astuvat voimaan vasta kun työsuhde virallisesti alkaa tai kun opinto-oikeus on voimassa ja läsnäoloilmoittautuminen tehty. 

Miten tai milloin saan tunnuksen käyttööni?

Työsuhteessa aloittanut henkilö voi aktivoida tunnuksensa aikaisintaan kaksi viikkoa ennen työsuhteen alkamista. Tunnus on käytettävissä noin tunnin kuluttua aktivoinnista. Opiskelija voi aktivoida tunnuksensa viimeistään seuraavana päivänä siitä, kun hänen tietonsa on kirjattu opiskelijarekisteriin.

Tunnuksen täydelliset oikeudet astuvat voimaan kun työsuhde tai opinto-oikeus virallisesti astuu voimaan.

En ole opiskelija enkä henkilökuntaa, voinko saada UEF-käyttäjätunnuksen?

Käyttäjätunnuksen voi anoa dosenteille, emerituksille ja muille, jotka eivät ole suoraan työ- tai opiskelusuhteessa Itä-Suomen yliopistoon ja joita ei kirjata Mepco-järjestelmään. Käyttäjätunnus on mahdollista saada erillisellä anomuksella myös muille henkilöille.

Mikäli käyttäjällä on ollut tai on UEF-tunnus haetaan tunnukselle oikeudet sähköisen käyttölupahakemuksen kautta asiointi.uef.fi palvelussa. Ellet kuulu virallisesti henkiökuntaan yhteyttä voi ottaa oman yksikön henkilöstösihteeriin joka voi täyttää hakemuksen toisen henkilön puolesta.

Henkilöt joilla ei ole ollut tunnuksia täyttävät paperisen hakemuksen.

Miten pitkään UEF-käyttäjätunnus on voimassa?

Käyttäjätunnuksen voimassaolo määräytyy työ- tai opiskelusuhteen mukaan. Työ- tai opiskelusuhteen jatkuessa myös tunnuksen voimassaolo jatkuu automaattisesti. Tiedot työ- tai opiskelusuhteista haetaan yliopiston henkilö- ja opintotietojärjestelmistä.

Muut kuin työ- tai opiskelusuhteeseen perustuvat käyttäjätunnukset ovat määräaikaisia, eikä niiden voimassaolo jatku automaattisesti. Mikäli työsuhdetta ei ole tallennettu henkilökuntatietojärjestelmään tai opiskelijarekisterissä ei ole opinto-oikeutta, käyttäjätunnuksista on tehty erilliset sopimukset. Uutta käyttölupahakemusta varten ota yhteys laitoksesi henkilöstösihteeriin tai täytä se itse asiointi.uef.fi – Tunnus ja käyttöoikeudet. 

Opiskeluni on päättymässä, mitä tapahtuu käyttäjätunnukselle?

Opiskelujen päätyttyä käyttäjätunnus ja siihen liitetyt käyttö-oikeudet lähtevät sulkeutumaan automaattisesti. Opiskelusuhteen päättymisen jälkeen opiskelijasähköposti on voimassa 6 kuukautta. Tämän jälkeen tunnus ja sähköposti suljetaan automaattisesti.

Ota kaikki tiedostot talteen ennen opintojen päättymistä!

 

Työsuhteeni on päättymässä, mitä tapahtuu käyttäjätunnukselle?

Työsuhteen päätyttyä käyttäjätunnus ja siihen liitetyt käyttöoikeudet päättyvät automaattisesti, varmista tiedostojen tallennus ennen työsuhteen päättymistä.

Tarvitsen jatkoa sähköpostiositteeni käyttöoikeudelle, mitä teen?

On tapauksia, joissa yksikkö haluaa heidän yksikössään työskennelleen henkilön sähköpostin toimivan vielä työsuhteen päätyttyä. Tällainen tapaus voi olla esimerkiksi, kun jossakin julkaisussa on ilmoitettu yhteyshenkilöksi jo työsuhteensa päättänyt henkilö.  

Oikeuksien voimassaoloa voidaan jatkaa määräajaksi sähköisellä hakemuksella oikeuksien jatkoa hakien.  Henkilökuntalainen voi hakea käyttäjänhallinnasta itse jatko-oikeuksia asiointi.uef.fi – Tunnus ja käyttöoikeudet, muiden tulee ottaa yhteyttä henkilöstösihteeriinsä.

Käyttäjätunnuksen roolit ja käyttöoikeudet Itä-Suomen yliopistossa?

Käyttäjätunnukset Itä-Suomen yliopistoon luodaan keskitetyn käyttäjänhallintajärjestelmän kautta. Tiedot henkilöistä ja rooleista haetaan Oodi-opiskelijatietojärjestelmästä tai Mepco-henkilöstötietojärjestelmästä.  Työ- tai opiskelusuhteessa olevat (mm. henkilökunta, perusopiskelijat ja Aducate-opiskelijat ) saavat oikeudet käyttää UEF- tunnusta automaattisesti. Tunnukset ovat aktivoitavissa vuorokauden kuluttua henkilökuntatietojärjestelmiin tallennuksesta.

Käyttäjäroolit Itä-Suomen yliopistossa määräytyvät henkilön työ- tai opiskelusuhteen mukaan. Käyttäjärooli liitetään henkilölle annettuun henkilökohtaiseen käyttäjätunnukseen. Roolien kautta henkilö saa erilaisia käyttöoikeuksia Itä-Suomen yliopiston sähköisiin palveluihin. Opiskelijan oikeudet edellyttävät asianmukaista opiskelijaksi ilmoittautumista lukuvuosittain läsnä- tai poissaolevaksi. Poissaolevalla opiskelijalla on rajoitetut oikeudet palveluihin.

Jos käyttäjän henkilöllisyyttä ei ole luotettavasti pystytty todentamaan, tulee käyttäjätunnuksesta kevyttunnus (Light Account). Kevyttunnuksella on rajoitetumpi pääsy sähköisiin palveluihin. Kevyttunnuksen voi muuttaa normaaliksi tunnukseksi käymällä henkilökohtaisesti tietotekniikkapalveluiden IT Servicedeskissä tai kirjautumalla UEF-käyttäjänhallintajärjestelmään omilla verkkopankkitunnuksilla.

En opiskele tai ole työsuhteessa yliopistoon, mutta tarvitsen käyttäjätunnuksen, mitä teen?

Käyttäjät (mm. dosentit ja emeritukset), jotka eivät ole suoraan työ- tai opiskelusuhteessa Itä-Suomen yliopistoon, voivat  saada määräaikaisen tunnuksen. Tunnusta anotaan käyttölupahakemuksella, jossa on laitoksen/yksikön johtajan puolto. Tunnus luodaan UEF-käyttäjänhallintajärjestelmään IT Servicedeskissä. Jos määräaikainen tunnus luovutetaan käyttäjälle ilman henkilöllisyyden luotettavaa varmentamista, tunnuksesta tulee kevyttunnus, johon sisältyy edellä kuvattuja rajoituksia.

Jos sinulla on ollut UEF-tunnus aiemmin, käyttöoikeuksia haetaan henkilöstösihteerin avulla sähköisellä käyttölupahakemuksella. 

 

Olen vierailija. Miten saan käyttäjätunnuksen?

Vierailijatunnus on saatavissa UEFAD-verkon käyttöön tilapäiseen käyttöön. Vierailijatunnus on haettavissa asiointi.uef.fi kautta yliopiston henkilökunnan tunnuksilla vierailijoiden käyttöön. Vierailijatunnuksella voi kirjautua luentosalien ja opiskelijoiden koneille.

Ensisijainen sähköpostiosoitteeni?

Henkilökuntasähköposti asetetaan automaattisesti kaikille ensisijaiseksi sähköpostiosoitteeksi. Jos sait ilmoituksen muuttuneesta ensisijaisesta sähköpostiosoitteesta, on syy mahdollisesti se, että sinulla on aiemmin ollut asetettuna jokin muu ensisijainen sähköpostiosoite. Kun käytössäsi on henkilökuntasähköposti (UEF Exchange), on se aina asetettu ensisijaiseksi sähköpostiosoitteeksi.

Opiskelijoiden ensisijainen sähköpostiosoite on tunnus@student.uef.fi. Kun käyttöön on otettu O365 sähköpostiosoite ei sitä voi jatkossa vaihtaa toiseen osoitteeseen.

En pääse kirjautumaan sähköpostiin, Oodiin, Moodleen jne.

 • salasanasi voi olla vanhentunut, salasana on vaihdettava ½ - vuoden välein

http://www.uef.fi/fi/web/tipa/salasananvaihto

 • opiskelijaksi ilmottautuminen lukukaudelle puuttuu

http://www.uef.fi/fi/web/opintopalvelut/

 • käytössä on kevyttunnukset ja käyttäjää ei ole vahvasti tunnistettu

Mistä saan SPSS:n?

Asennusmedia ja linkki lisenssin tilauslomakkeelle löytyvät Heimosta:

https://studentuef.sharepoint.com/sites/heimo_fi/palvelut/ohjelmistot-ja-lisenssit/Sivut/Ohjelmat-kotikoneisiin.aspx

Tarvitsen ohjelman yliopiston laitteille, mistä voin ladata sen?

 • Software Center, yliopiston verkkoon liitetyillä laitteilla, (kotikoneita ei voida liittää yliopiston verkkoon)
 • Tarkista myös löytyykö ohjelma käynnistävalikon App-V kansiosta
 • Henkilökunta tai henkilökuntaan rinnastetava voi tilata ohjelmistolisenssejä asiointipalvelun kautta, asennuksen hoitaa IT Service Desk

Mistä voin ladata Officen kotikoneelle

https://portal.office.com

Ohjelmiston asennusohje:

https://support.office.com/fi-fi/article/office-365-n-tai-office-2016-n-lataaminen-ja-asentaminen-pc-tai-mac-tietokoneeseen-4414eaaf-0478-48be-9c42-23adc4716658

Miten pääsen kirjautumaan Skype for Business ohjelmaan?

Sign in address/kirjautumisosoite: sähköposti (henkilökunnalla etunimi.sukunimi@uef.fi, opiskelijoilla tunnus@student.uef.fi) 

 

Username/käyttäjätunnus: tunnus@uef.fi 

 

Password/salasana: salasanasi 

Miten saan langattoman verkon käyttööni?

Eduroam on maailmanlaajuinen korkeakoulu- ja tutkimusvierailijaverkko, jonka jäsen myös Itä-Suomen yliopisto on.

Eduroam tarjoaa langattoman yhteyden internetiin ilmaiseksi, turvallisesti ja helppokäyttöisesti.
Yliopiston jäsenet voivat käyttää eduroam-verkkoa UEFin lisäksi muissa eduroam-organisaatioissa ympäri maailmaa.

Pääset kirjautumaan eduroamiin käyttäen UEF-tunnustasi; anna tunnus muodossa tunnus@uef.fi ja salasanaasi. Voit käyttää langatonta Eduroam -verkkoa kaikissa paikoissa, missä Eduroam on tarjolla.

Jos Eduroamin käyttöönotto ei onnistu laitteellasi suoraan valitsemalla langattomien verkkojen luettelosta Eduroam, voit ladata laitteellesi sopivan asennuspaketin osoitteesta https://cat.eduroam.org

Ladattuasi paketin asenna se ja anna tunnus muodossa tunnus@uef.fi ja salasanasi kahteen jälkimmäiseen kenttään.

 

 

 

Oikopolut

Etätyöskentelyn IT-ohjeita

Asiointipalvelut-sivusto

Asiointipalvelut-sivusto

IT-tuki chat

0294 4 58880