Tietosuojavastaava

Tietosuoja-asetuksen mukaan yliopistolla tulee olla nimetty tietosuojavastaava. 
Tietosuojavastaavan tehtävänä on seurata henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuutta ja auttaa yliopistoa toteuttamaan tietosuojaan liittyvät velvoitteet. Tietosuojavastaava toimii valvontaviranomaisen yhteyspisteenä ja henkilökunnan sekä rekisteröityjen tukena henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä.

Itä-Suomen yliopiston tietosuojavastaavana toimii Helena Eronen, Joensuu, Aurora 3023, puh. 0294458187 ja sähköposti tietosuoja@uef.fi.