Henkilötietojen käsittely UEFissa

 
Henkilötietoja ovat kaikki tiedot, joiden perusteella henkilö voidaan suoraan tai epäsuorasti tunnistaa. Esimerkiksi nimi, henkilötunnus, ammatti, sijaintitieto, sähköpostiosoite, valokuva, ääni, ip-osoite tai jopa auton rekisteritunnus voi olla henkilötieto, jonka käsittelyssä on otettava huomioon henkilön tietosuoja. 
 

Henkilötietoja saa käsitellä vain silloin, kun siihen on laillinen peruste.

UEF käsittelee henkilötietoja eri tehtävissään. Lisätietoja eri tehtäviin liittyvästä henkilötietojen käsittelystä saat valitsemalla vasemmalla olevasta luettelosta kyseisen tehtävän.