Teologian osaston esittely

Tunnuslukuja 2018

TUTKINNOT
32 kandidaatin tutkintoa
43 maisterin tutkintoa
2 tohtorin tutkintoa

REFEREE-JULKAISUT
32 kansainvälisesti arvioitua
24 kotimaassa arvioitua

OPISKELIJOITA
525 perustutkinto-opiskelijaa
76 jatkotutkinto-opiskelijaa

HENKILÖKUNTA
8 professoria
1 apulaisprofessori (tenure track)
1 yliopistotutkija (tenure track)
8 yliopistonlehtoria
1 lehtori
1 yliopisto-opettaja
2 projektitutkijaa
5 nuorempaa tutkijaa
1 tutkimusavustaja

Itä-Suomen yliopiston filosofisen tiedekunnan teologian osasto (aiemmin Joensuun yliopiston teologinen tiedekunta 2002–2009) on nuori ja dynaaminen yksikkö, joka on vajaassa kymmenessä vuodessa kasvanut maamme toiseksi suurimmaksi teologien koulutuspaikaksi. Opettajakuntaan on valikoitunut teologian eri alojen parhaita tutkijoita ja opettajia. Vuoden 2013 kansainvälisessä tutkimuksen arvioinnissa saimme Filosofisen tiedekunnan osastoista korkeimman arvosanan tutkimuksen laadusta. Henkilöstömme julkaisee vuosittain huomattavan määrän teologista tutkimusta.

Strategiasta vuorovaikutukseen

Joensuun teologian erityisenä rikkautena on idän ja lännen teologisen perinteen kohtaaminen ja vuorovaikutus. Osaston koko strategia rakentuu tälle ajatukselle.

Teologian osastossa on kaksi koulutusohjelmaa, läntisen teologian ja ortodoksisen teologian koulutusohjelma, jotka kouluttavat työntekijöitä ennen muuta luterilaisen ja ortodoksisen kirkon sekä koululaitoksen palvelukseen. Joensuussa valmistuu myös ortodoksisia kirkkomuusikkoja. Täällä teologisen koulutuksen saaneet toimivat myös muiden uskonnollisten yhteisöjen palveluksessa sekä erilaisissa kansainvälisissä ja kulttuurienvälisissä tehtävissä.

Moderni opiskeluympäristö

Opiskelijana saat innostavan ja nykyaikaisen ympäristön, jossa on hyvä oppia ja tutkia teologiaa kaikissa sen muodoissa. Saimme uudet ajanmukaiset toimitilat vuonna 2002. Osastomme elinvoimaisuus perustuu kansallisesti ja kansainvälisesti tunnustettuun korkeatasoiseen tutkimukseen ja opetukseen.

Teologiyhteisö on tuonut oman lisänsä joensuulaisen tiedeyhteisön elämään. Se on näkynyt esimerkiksi vilkkaana symposiumtoimintana ja kansainvälisinä yhteyksinä. Samalla se on rikastuttanut yliopiston kolmatta tehtävää, yhteiskunnallista palvelutehtävää ja vaikuttamista. Osasto vastaa käytännössä koko Itä-Suomen ja Pohjois-Suomen teologikoulutuksesta ja sillä on näin merkittävä rooli myös lähialueidensa sivistykselliseen ja kulttuuriseen kehitykseen. Kaikesta tästä ovat hyötyneet myös teologian opiskelijat, jotka ovat tärkeä osa tiedeyhteisöämme ja sen uusiutumista.

Uudet, ajantasaiset ja huolella laaditut opintovaatimukset takaavat, että opinnot etenevät selkeästi ja jouhevasti aina tohtorintutkintoon saakka. Osastona panostamme paljon opintojen sujumiseen ja opetuksen laatuun. Opiskelijana voit myös itse aktiivisesti vaikuttaa opetuksen suunnitteluun yhteisten palautepäivien ja ainejärjestöjen – Fides Ostiensiksen ja Pistiksen – kautta.

Monitieteellistä osaamista

Idän ja lännen teologisten perinteiden tutkimus ja opetus tukevat toisiaan. Osaamisemme on monitieteistä. Esimerkkeinä voidaan mainita muun muassa kirkkomusiikki ja diakonian tutkimus.

Teologian osasto tekee yhteistyötä kansainvälisen ortodoksisen kirkkomusiikin seuran kanssa. The International Society For Orthodox Church Music.

ERASMUS-vaihtoon tuleville opiskelijoille teologian osasto tarjoaa muun muassa diakonian teologian opintoja. Lisätietoja diakonian opinnoista teologian osaston wikisivulla: To study theology and DIAKONIA in Joensuu.

Matti Kotiranta
Teologian osaston johtaja