Soveltavat opinnot, ortodoksinen teologia

Ortodoksisen teologian koulutusohjelman tutkintovaatimuksiin kuuluu 3–20 opintopistettä soveltavia opintoja riippuen suuntautumisvaihtoehdosta. Soveltavat opinnot toteutetaan yhdessä ortodoksisen seminaarin kanssa. Soveltavien opintojen ohjauksesta ja toteutuksesta vastaa ortodoksinen seminaari.

Kaikkien suuntautumisvaihtoehtojen vaatimuksiin kuuluu liturgiset harjoitukset (3–8 op), joissa opiskelija perehtyy ortodoksisen kirkon jumalanpalveluskirjallisuuteen ja kirkkovuoden jumalanpalveluksiin. Lisäksi opiskelija perehtyy paastokausien, suuren viikon ja suurten juhlien jumalanpalveluksiin sekä kirkollisiin toimituksiin (kaste, avioliitto, hautajaiset).

Liturgisten harjoitusten lisäksi kirkon ja kulttuurin suuntautumisvaihtoehdon opiskelijat suorittavat seminaarissa homileettiset harjoitukset (3 op). Kirkon ja kulttuurin sekä kirkkomusiikin suuntautumisvaihtoehtojen opiskelijat suorittavat lisäksi seurakunnassa käytännön soveltavat harjoitukset (4/9 op).

Vastuuhenkilöt

Ohjaava opettaja
ortodoksisen seminaarin opettaja Mikko Sidoroff
mikko.sidoroff(at)ort.fi
0206 100 280

Yhteyshenkilö teologian osastossa
yliopistotutkija Pekka Metso
pekka.metso(at)uef.fi
0294 45 2651