Ortodoksinen teologia

Ortodoksinen teologia on toinen Itä-Suomen yliopiston teologian osaston koulutusohjelmista.

Teologikoulutus alkoi Joensuun yliopistossa vuonna 1988, kun Kuopiossa toiminut ortodoksinen pappisseminaari lakkautettiin ja humanistisen tiedekunnan yhteyteen perustettiin ortodoksisen teologian laitos. Vuonna 2002 teologinen tiedekunta itsenäistyi omaksi yksikökseen, joka muodostui läntisestä ja ortodoksisesta teologiasta. Joensuu on siitä lähtien tarjonnut täysipainoisen vaihtoehdon maamme muille teologisille tiedekunnille. Teologisesta tiedekunnasta muodostui 2010 teologian osasto Itä-Suomen yliopiston filosofiseen tiedekuntaan.

Ortodoksisen teologian oppiaineet ovat kirkkohistoria, käytännöllinen teologia, systemaattinen teologia ja patristiikka sekä kirkkomusiikki. Eksegetiikka ja uskontotiede ovat ortodoksisen ja läntisen teologian koulutusohjelmien yhteisiä oppiaineita. Myös muissa oppiaineissa tarjoutuu vaihtelevassa määrin mahdollisuuksia koulutusohjelmarajan ylittävään yhteistyöhön.

Ortodoksisen ja läntisen perinteen elävä vuorovaikutus on Joensuun teologikoulutuksen rikkaus.

Kussakin oppiaineessa on kaksi opettajaa: professori ja yliopistonlehtori. Molemmat tekevät alansa korkeatasoista tutkimusta. Yliopistonlehtorin opetustyö painottuu perus- ja aineopintoihin, professorin taas aine- ja syventäviin opintoihin.

Erityisesti soveltavien opintojen välityksellä Joensuussa annettavalla ortodoksisen teologian opetuksella on monipuoliset yhteydet Suomen ortodoksiseen kirkkoon ja sen seurakuntiin.

Ortodoksisen teologian opiskelijoiden ainejärjestö on Pistis, joka on perustettu 1988.

Yhteystiedot

Opetus- ja tutkimushenkilöstö
Hallinto- ja toimistohenkilöstö