Eksegetiikka

Eksegetiikka avaa Raamatun

Eksegetiikan opinnot perehdyttävät kristinuskon perustaan: Vanhaan ja Uuteen testamenttiin. Miten ensimmäiset kristityt ja varhaiset juutalaiset uskoivat, elivät ja ajattelivat? Millainen oli maailma jossa he elivät? Mitä Raamatun kirjoittajat halusivat alun perin sanoa?

Raamatun tekstien synnyn ja alkuperäisen merkityksen ymmärtäminen luo perustaa niiden soveltamiselle nykyaikaan. Se avaa tietä Raamatun käytölle kirkossa ja omassa elämässä.

Silti tieteellinen raamatuntutkimus ja alkukielten opiskelu eivät ole sidoksissa eri kirkkokuntien tulkintoihin. Siksi ne ovat Itä-Suomen yliopistossa yhteisiä oppiaineita läntisessä ja ortodoksisessa teologiassa.

Tutkimusta huipputasolla

Mitä Jeesus oikein tarkoitti vertauksillaan? Voiko Paavalin ajattelua ymmärtää?

Itä-Suomen yliopistossa tehdään kansainvälisen tason innovatiivista eksegeettistä tutkimusta. Keskiössä ovat Raamatun tekstit. Selvitämme niiden sisältämää viestiä, käännöksiä ja varhaisimpia tulkintoja. Keskeisiä menetelmiä ovat retorinen ja narratiivinen tutkimus sekä argumentaatioanalyysi. Patristinen eksegeesi tarjoaa teksteihin erityisen näkökulman.

Eksegetiikan vahvuusalueisiin kuuluvat Paavalin ja "katolisten" kirjeiden ajattelun ja retoriikan tutkiminen, evankeliumien vertausten avaaminen narratiivisesta näkökulmasta sekä Vanhan testamentin kreikankielisen käännöksen (LXX) tutkimus.

Opinnäytetöiden aiheet vaihtelevat laajalla rintamalla arabian kielen semantiikasta varhaisten isien Paavalitulkintoihin ja Vuorisaarnan ajatusmalleista lastenraamattujen käännöstekniikkaan. Jokaista kannustetaan hyödyntämään omaa erityisosaamistaan, perustuipa se aiempaan opiskeluun, ammattiin tai harrastuksiin.

Eksegetiikan tutkimus on luonteeltaan kansainvälistä ja perustuu tiiviiseen yhteistyöhön pohjoismaissa ja maailmalla.