Kolmenlaiset soveltavat opinnot

Teologian osastossa tutkintovaatimuksiin kuuluu teoreettisen opiskelun lisäksi oppimiskokonaisuuksia, joiden tavoitteena on auttaa opiskelijaa rakentamaan teologista asiantuntijuuttaan ja soveltamaan teologista tietämystään työelämän toimintaympäristöissä. Näitä osin työelämässä tapahtuvia ja teologin moninaisiin ammattikuviin liittyviä opintoja kutsutaan soveltaviksi opinnoiksi. Ne vastaavat muissa yliopisto-opinnoissa yleisiä työharjoittelujaksoja.

Läntisen teologian opinnoissa opiskelijan on mahdollista suorittaa uskonnonopettajankoulutuksen (B-linja) pedagogisten opintojen lisäksi kolmenlaisia soveltavia opintoja:

  1. kirkon virkaan vaadittavia soveltavia opintoja (2424100)
  2. moniammatillisia soveltavia opintoja (2424200)
  3. sielunhoidon soveltavia opintoja (2424300)

Teologin suuntautumisvaihtoehdon (A-linja) opiskelija suorittaa osana maisteriopintojaan vähintään yhden valitsemansa soveltavien opintojen kokonaisuuden. Vapaasti valittaviin opintoihinsa opiskelija voi sen lisäksi liittää harkintansa mukaan muita soveltavia opintoja. Soveltavien opintojen suorittaminen tapahtuu osana maisteriopintoja, usein vasta viimeisenä tai viimeistä edellisenä opiskeluvuotena.

Myös B-linjan eli uskonnonopettajankoulutuksen opiskelijat voivat osana vapaasti valittavia opintojaan hakea kaikkiin edellä kuvattuihin soveltaviin opintoihin. Koska yhden soveltavien opintojen oppimiskokonaisuuden suorittaminen on pakollista kaikille A-linjan opiskelijoille, heillä on etusija suorituspaikkoja jaettaessa. Useimmiten kaikki hakijat suuntautumisvaihtoehdosta riippumatta on kuitenkin voitu sijoittaa soveltavien opintojen opintojaksoille.

Hakuajat

Kirkollisiin ja moniammatillisiin soveltaviin opintoihin haetaan vuosittain 1.-28.2. Ennen ilmoittautumisajan alkua järjestetään yleinen informaatiotilaisuus.

Sielunhoidon soveltavissa opinnoissa työssäoppimisjaksolle haetaan puolestaan vuosittain syyskuun alussa olevalla hakuajalla, josta ilmoitetaan erikseen teologian opintoyhteisössä. Myös mahdollisista täydennyshakuajoista ilmoitetaan erikseen. Moniammatillisten soveltavien opintojen ja Sielunhoidon soveltavien opintojen teoriaopinnot eivät edellytä erillistä hakemista vaan ovat vapaasti valittavia opintoja vuosittain 2. ja 4. periodissa.

Vastuuhenkilö

yliopistonlehtori Suvi-Maria Saarelainen
suvi.saarelainen(at)uef.fi
+358 50 467 6975