Läntinen teologia

Läntinen teologia on toinen Itä-Suomen yliopiston teologian osaston koulutusohjelmista. Koulutusohjelma perustettiin vuonna 1997, jolloin Joensuun yliopistoon ruvettiin ottamaan uskonnon aineenopettajiksi aikovia pääaineopiskelijoita. Mahdollisuus pätevöityä (evankelisluterilaisen) kirkon virkaan on ollut vuodesta 2001 lähtien. Lisäksi Joensuun teologikoulutus on tarjonnut pohjan työskentelylle yhteiskunnan ja kulttuurielämän erilaisissa tehtävissä.

Valtaosa Joensuussa valmistuvista teologian opiskelijoista suorittaa tutkintonsa läntisen teologian koulutusohjelmassa.

Läntinen teologia koostuu tavanomaisista teologisista oppiaineista, joilla on vastineensa ortodoksisessa koulutusohjelmassa. Eksegetiikka ja uskontotiede ovat läntisen ja ortodoksisen puolen yhteisiä oppiaineita. Myös muissa oppiaineissa tarjoutuu vaihtelevassa määrin mahdollisuuksia koulutusohjelmarajan ylittävään yhteistyöhön.

Läntisen ja itäisen perinteen elävä vuorovaikutus on Joensuun teologikoulutuksen rikkaus. Myös opiskelijat pääsevät käytännössä toteuttamaan ekumeniaa.

Kussakin oppiaineessa – uskontotiedettä lukuun ottamatta – on kaksi opettajaa: professori ja yliopistonlehtori. Molemmat tekevät alansa korkeatasoista tutkimusta. Yliopistonlehtorin opetustyö painottuu perus- ja aineopintoihin, professorin taas aine- ja syventäviin opintoihin.

Opetus- ja tutkimushenkilöstön yhteystiedot

Erityisesti soveltavien opintojen välityksellä Joensuussa annettavalla läntisen teologian opetuksella on monipuoliset yhteydet luterilaiseen kirkkoon, sen seurakuntiin ja hiippakuntiin lähinnä itäisessä ja pohjoisessa Suomessa. Joensuussa opiskelee myös muihin läntisiin kirkkoihin ja yhteisöihin kuuluvia.

Teologinen koulutus ja tutkimus on vanhan akateemisen perinteen mukaan säilyttänyt myös Joensuussa riippumattomuutensa suhteessa kirkkoon ja yhteiskuntaan. Läntisen teologian opiskelijoiden ainejärjestö on Fides Ostiensis, joka on perustettu vuonna 1997.

Oppiaineet

Soveltavat opinnot