Laatutyö

Laatu tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että hommat sujuvat niin kuin on luvattu.

Teologian osaston täydentää yliopiston ja tiedekunnan tarjoamia välineitä omalla toiminnallaan. Verkkosivuina hyödynnetään sekä Facebook-tiliä että osaston laatuvastaavien ylläpitämää Wiki-sivustoa.

Merkittäviä palautekanavia ovat mm. Oodin keräämää kurssipalautetta täydentävät avoimet palautepäivät, joita järjestämme kaksi kertaa vuodessa. Läntisen teologian Soveltavien opintojen kokemukset kootaan vuosittain laajassa tapahtumassa jakson päätyttyä. Ev.lut.kirkon teologikoulutustoimikunta välittää hiippakuntapalautetta. Suomen Ortodoksisen kirkon kanssa toimii vuosittain kokoontuva neuvottelukunta, joka myös raportoi molempiin suuntiin muutostarpeista. Myös teologian Alumnien tarjoama työelämän palaute on arvokasta.

Laatuinfoa pikakursseina opiskelijoille ja opettajille sekä yksilöityä tietoa ajankohtaisista kysymyksistä löytyy helpoimmin laadunvarmistuksen Wiki-sivuston kautta. Sieltä avautuvat myös suorat palautekanavat.

Lisätietoja

Laatuvastaava: Esko Ryökäs
esko.ryokas(at)uef.fi
0294 45 2692

Varalaatuvastaava: Pekka Metso
pekka.metso(at)uef.fi
0294 45 2651