Yksinäisyys ja yksinäisyystutkimus Suomessa

Hankkeen ensimmäinen kaksipäiväinen työpaja järjestettiin 29-30.9.2015 Kylpylähotelli Kunnonpaikassa Kuopiossa ja siihen osallistui kolmisen kymmentä yksinäisyydestä kiinnostunutta tutkijaa ja käytännön toimijaa. Työpajan aikana keskusteltiin seuraavien puheenvuorojen pohjalta:

Elisa Tiilikainen (UEF): Suomalaisten yksinäisyys – yleiskatsaus tutkimustuloksiin ja tutkimisen tapoihin

Osmo Kontula (Väestöliitto, Väestöntutkimuslaitos): Yksinäisyys Finsex-aineistoissa

Niina Junttila (Turun yliopisto): Miten lasten ja nuorten yksinäisyys on muuttunut 2000-luvulla?

Antti Teittinen (Kehitysvammaliitto) ja Lari Hokkanen (Helsingin yliopisto): Vammaisuus ja yksinäisyys

Kristiina Toivikko (Pakolaisapu, Kurvi-projekti): Yksinäisyys maahanmuuttajaväestössä. Rakenteelliset esteet maahan muuttajien osallisuuden tiellä

Elisa Tiilikainen (UEF): Ikääntyvien yksinäisyys - monimenetelmällinen lähestymistapa yleisyyteen ja taustatekijöihin