Työpajat

Vuosina 2015-2017 hankkeen puitteissa järjestettiin viisi työpajaa eri puolilla Suomea. Lisätietoa työpajojen sisällöistä löydät otsikoiden takaa.

Yksinäisyys ja yksinäisyystutkimus Suomessa
Hankkeen ensimmäisessä työpajassa pureuduttiin yksinäisyyden esiintyvyyteen Suomessa sekä yksinäisyyden mittaamiseen liittyviin kysymyksiin. Työpajaan toivottiin osallistujia, jotka ovat kiinnostuneita yksinäisyyden esiintyvyydestä väestötasolla tai eri väestöryhmissä. Tervetulleita olivat myös kansainvälistä, historiallista tai maantieteellisistä vertailua tehneet tutkijat sekä yksinäisyyden tutkimisen menetelmistä kiinnostuneet osallistujat.

Yksinäisyys ja hyvinvointi
Toisessa työpajassa keskityttiin yksinäisyyden terveys- ja hyvinvointivaikutuksiin niin väestötasolla kuin eri väestöryhmien osalta. Työpajassa tarkasteltiin sitä, mitä yksinäisyydestä seuraa, mutta pohdittiin myös millaisia terveyteen ja hyvinvointiin kietoutuva tekijöitä yksinäisyyden taustalta voidaan paikantaa. Työpajaan toivottiin osallistujia, jotka ovat kiinnostuneita esimerkiksi yksinäisyyden yhteydestä fyysiseen ja psyykkiseen terveyteen, mutta myös muihin hyvinvoinnin osa-alueisiin, kuten onnellisuuteen ja arjessa pärjäämiseen.  

Yksinäisyys ja elämänkulku
Yksinäisyyden ajallinen luonne on monissa yksinäisyyttä käsittelevissä tutkimuksissa tiedostettu. Yksinäisyys voi olla tilapäinen, elämäntilanteinen tai elämänmittainen kokemus. Kolmannessa työpajassa pureuduttiin yksinäisyyteen elämänkulun kontekstissa ja mukaan toivottiin osallistujia, jotka ovat kiinnostuneita monenlaisiin elämänvaiheisiin tai -tilanteisiin liittyvästä yksinäisyydestä. Tervetulleita olivat myös seurantatutkimuksiin perehtyneet tutkijat, jotka ovat käsitelleet yksinäisyydessä tapahtuvia muutoksia tai sen pysyvyyttä.

Yksinäisyys ja eriarvoisuus
Neljännessä työpajassa yksinäisyyttä tarkasteltiin entistä vahvemmin eriarvoisuuden näkökulmasta pohtien, millä tavoin yksinäisyys kietoutuu yhteiskunnalliseen eriarvoisuuteen eri väestöryhmissä. Työpajassa pohdittiin niin yksinäisyyden syitä kuin seurauksia kooteen yhteen myös aiempien työpajojen keskustelua. Tervetulleita olivat osallistujat, jotka ovat kiinnostuneita yksinäisyyden ja eriarvoisuuden välisistä mekanismeista ja mahdollisesti tarkastelleet niitä omien tutkimusaineistojen näkökulmasta.

YKSINÄISYYS ARGUMENTA-HANKKEESSA – Tutkimus, media, järjestöt ja politiikka

Miten suomalaisten yksinäisyyttä on pyritty vähentämään? Millaisia tuloksia yksinäisyystutkimuksilla on saatu? Miten järjestöissä tehtävä yksinäisyystyö näkyy yhteiskunnassa? Näitä kysymyksiä pohdittiin Suomalaisten yksinäisyys -hankkeen Tutkimus, media, järjestöt ja politiikka -työpajassa kahden päivän ajan Kouvolassa. Työpajassa oli 16 puhujaa; muun muassa yliopistojen tutkimushankkeiden, kansalaisjärjestöjen ja median edustajia.