Argumenta

Suomalaisten yksinäisyys oli Suomen Kulttuurirahaston Argumenta-rahoitteinen hanke. Tavoitteena oli löytää yksinäisyyttä käsitteleviin avoimiin kysymyksiin tieteellisesti ja tieteidenvälisesti kestäviä argumentteja.

Hankkeen ydin oli työpajojen kokonaisuus, joiden avulla luotiin siltoja yksinäisyysaiheen parissa työskentelevien tutkijoiden ja kolmannen sektorin toimijoiden välille. Argumenta-hankkeille luonteenomaisesti Suomalaisten yksinäisyys -hankkeen sisältö ja päämäärät olivat tieteellisiä, mutta sen puitteissa ei tuotettu tutkimusta, vaan tuotiin näkyväksi jo olemassa olevaa tietoa eri tieteenaloilta ja käytännön työstä, jossa yksinäisyyttä kohdataan monin eri tavoin. Monitieteellisen ja eri organisaatioiden rajat ylittävien vuoropuhelujen kautta avautui mahdollisuus uusiin oivalluksiin ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen.