Voimaannuttava ryhmäohjaus

 

StopDia - ryhmätapaamiset tukevat, kannustavat ja innostavat löytämään itselle sopivia terveyttä edistäviä elintapoja. Ryhmätapaamisia on yhteensä kuusi. Tapaamisille käsitellään hyvinvointiin vaikuttavia aiheita kokonaisvaltaisesti. Tärkeänä lähtökohtana on huomata hyvät asiat, joita itse kukin jo tekee, sillä niiden varassa muutoksiakin on helppo toteuttaa - kukin ryhmäläinen omaan arkeensa ja tavoitteisiinsa peilaten. Keskeisimpiä ryhmän aiheita ovat terveyttä ja hyvinvointia tukevat arjen rytmi, ruokavalio, liikunta ja uni. Palaute aiemmista, samoja periaatteita noudattavista ryhmistä on ollut innostunut: "Ryhmä antaa siivet", "Tämä on erilainen ryhmä", "Ryhmästä sain voimaa".

Ryhmätapaamiset järjestetään terveydenhuollon toimipisteissä ja ne jakautuvat noin 3-4 kuukauden ajalle. Ryhmän koko vaihtelee 6 ja 15 henkilön välillä. Yhden tapaamisen kesto on 1,5 tuntia. StopDia -ryhmäohjaus pohjautuu Ikihyvä Päijät-Häme ryhmäohjauskonseptiin.