Hanketta toteuttamassa

Yhteistyön voimaa

StopDia - tutkimushanketta ovat olleet toteuttamassa tyypin 2 diabeteksen ehkäisyn, ravitsemuksen, liikunnan, käyttäytymismuutosten, terveyden edistämisen, terveystaloustieteen, yhteiskuntatieteiden, informaatioteknologian ja elintarviketutkimuksen asiantuntijat Itä-Suomen yliopistosta, VTT:ltä ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta.  

Tutkimushanketta on toteutettu tiiviissä ýhteistyössä yhteistyökumppaneiden ja kansainvälisen tutkijayhteistyöverkoston kanssa. Hankkeelle on nimetty myös kansainvälinen tieteellinen ohjausryhmä.