Digiteknologia hyvinvoinnin tukena

Pienet teot apuna arjen muutoksissa

Terveiden elintapojen omaksuminen on tunnetusti haastavaa. Tietoinen ponnistelu voi auttaa muutoksessa - mutta useimmiten vain lyhyellä tähtäimellä. Pitkällä tähtäimellä huomaamattomat päivittäiset tavat vaikuttavat terveyteemme enemmän kuin tahdonvoimaan perustuvat lyhytkestoiset “kuurit” ja “lakot”.

Viime aikaisissa tutkimuksissa on havaittu, että terveellisiä tapoja noudattavat ihmiset toistavat tapoja päivittäisessä elämässän automaattisesti eivätkä tietoisesti ponnistele tavoitteen suorittamiseksi. Tällaisten automaattisten terveellisen tapojen muodostuminen on mahdollista ihan kaikille.  Salaisuus tapojen syntymiseen on niiden säännöllinen toistaminen tutussa tilanteessa.

StopDia-hankkeessa on kehitetty Pienet teot -digisovellus  tukemaan terveellisten tapojen omaksumista. Pienet teot  on web-pohjainen sovellus, jota voi käyttää älypuhelimella, tabletilla ja tietokoneella. Pienet teot pohjautuu habit-teoriaan ja tutkimusnäyttöön elintapojen ja tyypin 2 diabeteksen yhteyksistä. Sovelluksen toiminnassa keskiössä on ns. elintapojen kirjasto, jonka sisältää yli 450 pientä tekoa tukemaan hyvinvointia. Näistä teoista sovelluksen käyttäjä voi valita itselleen sopia tekoja toteutukseen ja seurata niiden toteutumista. 

StopDia app on a iPad