Digiteknologia ja elinympäristön muutokset apuna tyypin 2 diabeteksen ehkäisyssä

StopDia – tutkimushankkeessa on luotu uusinta tutkimustietoa hyödyntämällä toimintamalli tyypin 2 diabeteksen ehkäisyyn.

Keskeistä toimintamallissa on tehostettu kohonneessa tyypin 2 diabetesriskissä olevien tavoittaminen monikanavaisesti ja tunnistaminen hyödyntäen tyypin 2 diabeteksen riskitestiä. Toimintamallissa elintapamuutosten tukena käytetään digiteknologiaa ja ryhmäohjausta

StopDia - tutkimushankkeessa toteutettuun tutkimukseen on vuosien 2017-2019 aikana osallistunut noin 3 000 kohonneessa tyypin 2 diabetesriskissä olevaa henkilöä. Alustavien tulosten mukaan digisovelluksen käyttö ja osallistuminen ryhmäohjaukseen auttoivat muuttamaan elintapoja. 


 

Ympäristö tukemaan hyvinvointia

StopDia -tutkimushankkeen työympäristöihin sijoittuvassa tutkimusosiossa tavoitteena on ollut selvittää ympäristön vaikutusmahdollisuuksia yksilön käyttäytymiseen. Osana tätä tutkimusosiota olemme kehittäneet StopDia-tuuppauspakin,  joka sisältää kokoelman tieteellisuuteen kirjallisuuteen ja työnantajahaastatteluihin pohjautuvia konkreettisia työympäristön muokkausehdotuksia. Alustavien tulosten mukaan muun muassa palauttavien taukoliikuntaliikkeiden tekeminen oli tutkimukseen osallistuvilla työpaikoilla yleisempää tutkimuksen lopussa kuin seurannan alussa ja myös ruokailutottumuksissa havaittiin edullisia muutoksia. 

 

Tyypin 2 diabeteksen ehkäisyn kustannusvaikuttavuus

StopDia - tutkimushankkeessa on kartoitettu terveystaloudellisia vaikutuksia ja rakennettu toimintamallia muutospoluista. Tutkimushankkeessa kehitettyä StopDia - investointilaskuria pääset testaamaan tästä.  

 

StopDia – tutkimushanke on toteutettu osana Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen neuvoston Terveys, hyvinvointi ja elämäntavat -ohjelmaa ja se toteutuksesta ovat vastanneet Itä-Suomen yliopisto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Teknologian tutkimuskeskus VTT yhdessä useiden sidosryhmien kanssa vuosina 2016–2019.