Tilastotiede Itä-Suomen yliopistossa

Tilastotieteelliset menetelmät ovat kaikissa empiiriseen tietoon perustuvissa tieteissä tutkijoiden pääasiallisia työkaluja ja se sopii hyvin sivuaineeksi lähes minkä alan tutkintoon tahansa. Tilastotieteen opinnot antavat valmiuksia toisaalta ymmärtämään ja arvioimaan kriittisesti sovellusalojen tutkimustuloksia ja toisaalta tekemään itse empiiriseen tietoon perustuvaa tutkimusta.

Tilastotieteen sovellusalueet on nimetty eräissä tieteissä erityisaloiksi. Esimerkiksi biometria, ekonometria, demometria ja psykometria ovat biologian, kansantaloustieteen, väestötieteen ja psykologian tilastotiedettä soveltavia erityisaloja.

Tilastotieteen opinnot ovat avoimia kaikille Itä-Suomen yliopiston opiskelijoille. Itä-Suomen yliopistossa tilastotiedettä on mahdollista opiskella sivuaineena aina syventävien opintojen tasolle saakka.

Itä-Suomen yliopiston tilastotieteen oppiaineessa tehdään kansainvälistä tasoa olevaa tutkimusta erityisesti tilastotieteen sovelluksissa metsätieteisiin.