Spatia raportteja -julkaisusarja

   1/2020     Virpi Lemponen ja Arja Jolkkonen. Puhtia Pohjois-Karjalasta -  Esimerkkejä maaseudun

                     hyvinvointipalvelujen tuottamisesta. https://epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_978-952-61-3427-7/ 

1/2019 Teemu Makkonen, Arja Jolkkonen, Petri Kahila, Virpi Lemponen ja Paavo Forsberg. Puhtia Pohjois-Karjalaan - kuntien elinvoimaselvitys (pdf 1,9 MB)
2/2018 Arja Kurvinen, Arja Jolkkonen ja Virpi Lemponen. Verkosta vauhtia. Valokuituverkot ja digitalisaatio työn, yritystoiminnan ja opiskelun mahdollistajina maaseudulla (pdf 6,0 MB)
1/2018 Maija Halonen ja Mari Kattilakoski. Hyvinvoinnin edistäminen harvaan asutulla maaseudulla (pdf 5,9 MB)
4/2017

Pasi Saukkonen ja Hannu Ryhänen. Pohjois-Karjalan maaseudun kehityksen ja tulevaisuuden luotain
Raportti (pdf 3,5 MB)

Diakooste (pdf 0,5 MB)

3/2017 Arja Jolkkonen, Virpi Lemponen, Joona Rissanen ja Petri Kahila. Pohjois-Karjalan työmarkkinoiden muutosindikaattorit 1/2017. Osa I: Tilastokatsaus koulutuksesta työelämään sijoittumisesta, Osa II: Teemakartat työllisyydestä ja työttömyydestä (pdf 8,1 MB)
2/2017 Arja Jolkkonen, Virpi Lemponen ja Maarit Sireni. Naiset yrittäjinä Pohjois-Karjalassa (pdf 2,2 MB)
1/2017 Arja Jolkkonen ja Virpi Lemponen. Koulutuksesta työelämään 2016 -kyselyn tulokset (pdf 2,1 MB)
4/2016 Arja Jolkkonen ja Virpi Lemponen. Pohjois-Karjalan työmarkkinoiden muutosindikaattorit 2/2016. Työvoimapula-ammatit. Työllisten ja työttomien ikärakenne ja eläköityminen
(pdf 1,8 MB)
3/2016

Petri Kahila, Matti Fritsch, Dmitry Zimin, Keimo Sillanpää ja Tommi Ålander. Evaluation of the Kolarctic ENPI CBC Programme 2007-2013.
(pdf 2 MB)

2/2016 Arja Jolkkonen ja Virpi Lemponen. Pohjois-Karjalan työmarkkinoiden muutosindikaattorit 1/2016. Työmarkkinoiden tila sekä palvelu- ja myyntityön työvoiman kysyntä ja tarjonta
(pdf 2 MB)
1/2016 Virpi Lemponen, Arja Jolkkonen ja Arto Laaninen. Biotalous työllistäjänä Pohjois-Karjalassa
(pdf 1 MB)
4/2015 Pasi Saukkonen. MAVY-opintojen eväät opinto- ja työelämäpoluille (pdf 612 kB)
3/2015 Arja Kurvinen ja Arja Jolkkonen. Työllistymisen voimavarat -mittarin kokeilun tulokset (pdf 1,4 MB)
2/2015 Eero Vatanen ja Simo Rautiainen. Saaristoisuuden ja vesistöisyyden vaikutukset kuntien kustannuksiin Hirvensalmella, Mikkelissä ja Savonlinnassa
(pdf 3,7 MB)
1/2015 Hannu Ryhänen & Pasi Saukkonen. "Mitä tästä tulisi, jos ei olisi näitä porukoita".
Mikroklusterien liiketoiminnan tunnistaminen ja vahvistaminen Pohjois-Karjalassa
(pdf 0,7 MB)

1/2014

Pasi Saukkonen: Venäläiset asiakkaat palvelualoilla. Kehittämis- ja osaamistarpeet Pohjois-Karjalassa (pdf 0,5MB)
5/2013 Ilkka Lehtola: Kotiovelta kuntakeskukseen. Asiointiliikenteen kehittäminen kyytitakuukokeiluna harvaan asutulla maaseudulla (pdf 1,6MB)
4/2013 Seppo Sivonen: Itä-Suomen yliopiston rakennerahastohankkeiden arviointi
ohjelmakaudelta 2007–2013  (pdf 1,14MB)
3/2013 Seppo Sivonen: Pohjois-Karjala Geoparkin esiselvitys (pdf 3,70 MB)

2/2013

Arja Jolkkonen & Arja Kurvinen: Työllisyyspoliittista avustusta saavien hankkeiden seuranta ja seurannan kehittäminen Pohjois-Karjalassa (pdf 1,68 MB)
1/2013 Arja Jolkkonen & Arja Kurvinen: Itä-Suomen ESR-osarahoitteisten työllisyyshankkeiden kokemuksia seurannasta ja arvioinnista (pdf 1,44 MB)
1/2012

Kurvinen, Arja & Jolkkonen, Arja: ESR-rahoitteiset työllisyyshankkeet Pohjois-Karjalassa – toimintalinjan 2 hankkeiden arviointia (pdf 1,33KB)

7/2011 Sivonen, Seppo: Kaupungin luova tila asukkaiden, luovan talouden ja matkailijoiden kohtauspaikkana (pdf 2,42 MB)
6/2011

Saukkonen, Pasi: Arvioita Venäjä-yhteistyön työllistävistä vaikutuksista Pohjois-Karjalassa (pdf 477kB)

5/2011

Sivonen, Seppo: Itä-Suomen korkeakoulujen luovien alojen osaaminen kulttuurimatkailun kehittämisessä (pdf 809 kB)

4/2011

Lautanen, Timo, Pasi Saukkonen ja Sanna Makkonen: Kansainvälinen opiskelijavaihto aluekehityksen tueksi Pohjois-Karjalassa (pdf 625 kB)

3/2011 Hirvonen, Timo ja Timo Lautanen: Keskustelua itäsuomalaisesta innovaatiokeskittymästä (pdf 520 kB)
2/2011

Saukkonen, Pasi: Matkailualan sivuaineopinnoilla valmiuksia työelämään. Vuosina 1995-2007 MAVY-opinnot aloittaneiden työllistyminen ja opiskelun motiivit (pdf 765 kB)

1/2011

Saukkonen, Pasi: Biomas – Bioenergiaa maaseudulle -hankkeen ulkoinen arviointi (pdf 2,2 MB)

5/2010

Tedre, Silva: Ikäneuvola Ruori – ikääntyvien neuvolatoiminnan käynnistys ja pilotointi Joensuussa (pdf 4,16 MB)

4/2010

Lautanen, Timo ja Pasi Saukkonen: Yliopistolähtöinen yritystoiminta ja sen haasteet Pohjois-Karjalassa (pdf 2,05 MB)

3/2010 Sivonen, Seppo: Skenaarioita ja tulevaisuuspolkuja Pohjois-Karjalaan vuonna 2030 (pdf 1,44 MB)
2/2010

Ryhänen, Hannu: Pikkukaupungin uusiutumiskykyä etsimässä.Nurmeksen Vanhan Kauppalan ja Asemapuiston tulevaisuuden aineksia (pdf 958kB)

1/2010

Soininen, Tiina: Liikenneturvallisuustyö kunnissa.Itä-Suomen liikenneturvallisuustoimijan III evaluaatio (pdf 194 kB)

5/2009

Hirvonen, Timo, Timo Lautanen, Pasi Saukkonen ja Seppo Sivonen: Pohjois-Karjalan maakuntaohjelman 2007–2010 arviointi (pdf 320 kB)

4/2009

Ryhänen, Hannu (toim.) Uusiutuva Vanha Kauppala – Nurmeksen Asemapuiston suunnittelun lähtökohtia (pdf 1,31 MB)

3/2009

Koskinen, Keijo: Luonnosta elinvoimaa. Ulkoilureitteihin tukeutuvan luonnon virkistys-käytön ominaispiirteet ja luontomatkailun aluetaloudelliset vaikutukset Pohjois-Karjalassa (pdf 516 kB)

2/2009

Karhio, Kirsi: Uusi työ – vanhat raamit. Uuden työn esteistä luovilla aloilla (pdf 888 kB)

1/2009

Hirvonen, Timo: Joensuun seudun sopeutuminen Perloksen tuotannon lopettamiseen
(pdf 203 kB)

7/2008

Roivas, Seppo: Aluekehityksen kumppanuutta. Pohjois-Karjalan maakuntaliiton Tavoite 1 -ohjelmahankkeiden vaikuttavuusselvitys (pdf 1,24 MB)

6/2008

Soininen, Tiina: Toimijoiden näkemyksiä kuntayhteistyöstä – Joensuun seutu 2008
(pdf 1,45 MB)

5/2008

Roivas, Seppo (2008) Joensuun nuorisoverstas ry ja Jalo. Nuorten työpajatoiminnan kehittämisarviointi (pdf 1,72 MB)

4/2008

Korhonen, Kristiina, Riitta Kosonen, Tiinamari Sivonen ja Pasi Saukkonen: Pohjois-karjalaisten pienten ja keskisuurten yritysten Venäjä-yhteistyöpotentiaali ja tukitarpeet
(pdf 383 kB)

3/2008

Lautanen, Timo ja Pasi Saukkonen: Partnerina Petroskoi? Selvitys Petroskoin kehitysyhtiön ja suomalaisten toimijoiden yhteistyömahdollisuuksista (pdf 455 kB)

2/2008

Lautanen, Timo: SEKES-verkoston yhteistyön mahdollisuudet Pietarissa – esiselvitys
(pdf 777 kB)

1/2008

Sivonen, Seppo: Hyvät puitteet ja luovat jännitteet. Joensuun yliopiston ja Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun yhteistyö alueellisen innovaatiotoiminnan tehostamisessa
(pdf 1100 kB)

2/2007

Lehtola, Ilkka: Maaseudun toimintaympäristön muutos ja liikkuminen – kirjallisuus-katsaus (pdf 853 kB)

1/2007

Jolkkonen, Arja, Olavi Kallio, Mikko Kumpulainen, Timo Lautanen, Pasi Saukkonen ja Markku Tykkyläinen: Muuttoliike ja sen vaikutukset Jyväskylän kaupunkiseudulla
(pdf 473 kB)

3/2006

Sivonen, Seppo: Joensuun yliopiston Tavoite 1 -ohjelmakauden vaikuttavuusarviointi
(pdf 279 kB)

2/2006

Sivonen, Seppo: Pohjois-Karjalan maakuntaohjelman 2003–2006 arviointi
(pdf 246 kB)

1/2006

Saukkonen, Pasi, Jukka Sihvonen, Jukka Oksa, Esko Lehto ja Timo Lautanen: Maaseudun yritysten neuvonta- ja kehittämistarpeet Pohjois-Karjalassa. YritysHarava-hankkeen tutkimusraportti (pdf 307 kB)

3/2005

Soininen, Tiina: Selvitys työttömyydestä ja työmarkkinoista Enossa (pdf 464 kB)

2/2005

Sihvonen, Jukka: Alueellinen koulutushanke maatalouden muutoksessa. Tankit täyteen – taidolla tulevaisuuteen -koulutushankkeen arviointi (pdf 687 kB)

1/2005

Lautanen, Timo ja Pasi Saukkonen (2005) Liike-elämän yksityiset asiantuntija-palvelut Pohjois-Karjalassa (pdf 229 kB)

3/2004

Arosara, Tuukka: Työvoiman liikkuvuudesta Pohjois-Karjalan ja Karjalan Tasavallan välillä (pdf 327 kB)

2/2004

Komppula, Raija, Timo Lautanen ja Jaakko Löppönen: Pk-yrityksen kansainvälistyminen, kasvu ja menestys Pohjois-Karjalassa – Esitutkimus 2003 (pdf 376 kB)

1/2004

Saukkonen, Pasi: Potkua pajasta? Nuortenpaja APAJA -pajatoimintaan osallistuneiden elämänpolut ja pajakokemukset (pdf 137 kB)

5/2003

Lautanen, Timo ja Pasi Saukkonen: Yliopisto teknologiakeskuksessa: Näkökulmia keskusteluun korkeakoulujen alueellisesta vaikuttavuudesta (pdf 155 kB)

4/2003

Kakkonen, Pirjo ja Timo Lautanen: Pohjoiskarjalaisten muovi- ja metalliteollisuuden sekä ICT- ja puutuotealan yritysten alihankinta Venäjältä: Selvitys asenteista, esteistä ja kehittämistarpeista (pdf 55 kB)

3/2003

Sihvonen, Jukka: Maaseutuyrittäjyyden edistämisestä maaseutuneuvonnan kehittämiseen - "MAEK Pohjois-Karjalassa" -hankkeen loppuarviointi (pdf 98 kB)

2/2003

Oinonen, Tero ja Jarno Turunen: Koulutuksesta kilpailukykyä muovi- ja metallialalle: Osaava Pohjois-Karjala II -hankkeen loppuarviointi (pdf 2.15 mB)

1/2003

Saukkonen, Pasi: Venäjänkaupan ja lähialueyhteistyön vaikutuksista Pohjois-Karjalan aluetaloudelle (pdf 241 kB)

3/2002

Vartiainen, Perttu ja Pertti Saarelainen: Seutuistumisen uusia näköaloja Keski-Suomessa (pdf 810 kB)

2/2002

Lautanen, Timo ja Pasi Saukkonen: Mestari – Pohjois-Karjalan muovi- ja metallialan työvoiman ennakointiselvitys 2002–2007 (pdf 312 kB)

1/2002

Turunen, Jarno: Osaava Pohjois-Karjala II -hankkeen väliarviointi (pdf 137 kB)

5/2001

Lautanen, Timo: RITTS 4445 East Finland "Efforts" Final Report (pdf 353 kB)

4/2001

Lautanen, Timo: RITTS 4445 East Finland "Efforts" Stage 2 report (pdf 724 kB)

3/2001

Lautanen, Timo: RITTS 4445 Itä-Suomi "Efforts" Vaihe 2 (pdf 774 kB)

2/2001

Hirvonen, Timo ja Kimmo Niiranen: Joensuun seudun aluekeskusohjelmaehdotus. Perusteluosa (pdf 550 kB)

1/2001

Hirvonen, Timo ja Kimmo Niiranen: Joensuun seudun aluekeskusohjelmaehdotus
(pdf 271 kB)

 

 

Tallenna