Matka akateemiseksi asiantuntijaksi

Ensimmäisen vuoden alussa opiskelijat perehdytetään fysiikan ja matematiikan opiskeluun yliopistossa. Opinnot aloitetaan intensiivisellä "Lentävä Kalakukko" -jaksolla, jonka aikana koko opintopolku ja laitoksen tutkimus- ja opetusalat tulevat tutuiksi. Perehdyttämisestä vastaavat fysiikan ja matematiikan opettamisen asiantuntijat. Näin opiskelijat saavat parhaat mahdolliset lähtökohdat opinnoissa menestymiselle.

Kolmen vuoden aikana tarjoamme LuK -tutkinnossa vahvan perustan fysiikkaan ja matematiikkaan ja lisäksi tarjoamme jo maisterivaiheen linjoihin tutustuttavia opintoja (mm. ympäristöfysiikkaa, ihmisen biologiaa ja laskennallista fysiikkaa). Kandivaiheen opinnot perustuvat kansainvälisesti laajasti käytettyyn oppimateriaaliin. Fysiikan ja matematiikan perusteet ovat universaalit ja niiden opiskelu yliopistoissa eri puolilla maailmaa vaatii saman työn ja vaivan. Kuopion etuina ovat pienet opiskelijaryhmät, oppijakeskeiset opetusmenetelmät, modernit oppimisympäristöt ja opetuksesta innostuneiden opettajien tuki opiskelijan koko oppimispolulla.  

Maisterivaiheessa vaihtoehtoina on valmistua asiantuntijaksi laskennallisessa fysiikassa, lääketieteellisessä fysiikassa tai ympäristöfysiikassa. Kaikilla näillä suuntautumisaloilla saat myös hyvät valmiudet tieteellisiin jatko-opintoihin. Opetuksen tavoitteena on kaikilla tasoilla antaa erinomaiset valmiudet ymmärtää, analysoida ja ratkaista tämän päivän fysiikan ongelmia. Tutkimusryhmiemme menestys perustuu pitkälti laitoksemme omien kasvattien hyvään laatuun. Kuopiosta valmistunut maisteri ja tohtori on osaava, kypsä ja valmis tieteentekemisen haateisiin.

Lisätietoa suuntautumisvaihtoehdoista: