Ville Rimpiläinen, kevät 2013

Aloitin yliopisto-opinnot Tampereen teknillisessä yliopistossa syksyllä 2000. Pääaineenani oli teknillinen fysiikka ja sivuaineina teknillinen matematiikka, elektroniikka sekä opettajan pedagogiset opinnot.

Opintojen alkupuolella tutustuin tutkijan työhön Optoelektroniikan tutkimuskeskuksessa kesäharjoittelijana. Myöhemmin jatkoin töitä tutkimusapulaisena osa-aikaisesti opintojen ohella sekä päätoimisesti kesäisin.

Kesällä 2006 sain valmiiksi kaksoistutkinnon: minulla oli sekä diplomi-insinöörin että matemaattisten aineiden opettajan pätevyys. Valmistumisen jälkeen aloitin tuntiopettajan työt Puumalan yhteislukiossa, jossa opetin matematiikkaa ja fysiikkaa.

Seuraavana keväänä silloisen Kuopion yliopiston Fysiikan laitokselle haettiin väitöskirjan tekijöitä. Koska olin edelleen kiinnostunut myös akateemisesta työurasta, hain lehti-ilmoituksen perusteella paikkaa. Ja kesällä 2007 aloitinkin väitöskirjaopinnot Inversio-ongelmien tutkimusryhmässä.

Alunperin tutkimusaiheena oli impedanssitomografia ja sen käyttö farmasian tekniikan sovelluksissa. Impedanssitomografiassa estimoidaan sähkönjohtavuusjakaumaa kohteen (esimerkiksi sekoitustankin) sisällä tekemällä sähkömittauksia kohteen reunoilta.

Väitösopintojen aikana tutkimusryhmä vaihtui Matemaattisen mallinnuksen ja informaatioanalyysin tutkimusryhmään, ja väitöstutkimuksen aihepiiri laajeni käsittämään myös toisen vastaavanlaisen mittausmenetelmän eli kapasitanssitomografian. Menetelmän toimintaperiaate on sama kuin impedanssitomografiassa, mutta nyt estimoitavana on kohteen sähköisesti eristävät ominaisuudet.

Väitöskirjaopinnot ja -tutkimus etenivät varsin sujuvasti. Kesällä 2011 pääsin tekemään tutkimusvierailun Kanadaan Saskatchewanin yliopistoon. Neljä kuukautta kestäneen vierailun aikana suoritin viimeisen osan väitöskirjatyöni kapasitanssitomografia-mittauksista.

Lopulta väitöskirja valmistui loppukeväällä 2012. Tällä hetkellä asun Uudessa-Seelannissa ja työskentelen tutkijana Aucklandin yliopiston matematiikan laitoksella.