Sovelletun fysiikan tutkimus UEF Strategiassa 2015-2020

Itä-Suomen yliopisto (UEF) on tunnistanut viisi kansainvälistä huipputason  tutkimusalaa strategiassaan vuosille 2015-2020. Laitoksemme professori Kari Lehtinen johtaa  Aerosolit, ilmastonmuutos ja ihmisen terveys -tutkimusalaa.

Huippututkimusalojen lisäksi UEFissa on tunnistettu myös viisi kehittyvää, vahvaa tutkimusalaa. Yksi näistä aloista on Tuki- ja liikuntaelinsairaudet, jonka toisena johtajana toimii professori Rami Korhonen.

UEF strategiassa määritelty kolmas tutkimuksen taso on nousevat tutkimusalueet. Näistä kaksi tutkimusalaa on professoriemme johtamia. Epävarmuuksien mallinnuksen menetelmät ja sovellukset -alaa johtavat professorit Marko Vauhkonen, Ville Kolehmainen and Jari Kaipio. Professori Vesa-Pekka Lehto johtaa puolestaan Akvaattinen tutkimus muuttuvassa maailmassa -alaa.