Tutkimus

Sovelletun fysiikan laitoksen tutkimus on kansainvälisesti tunnettua ja tunnustettua. Laitoksella toimii 10 professoria ja noin 70 tutkijaa. Julkaisemme vuosittain noin 150 artikkelia kansainvälisissä vertaisarvioiduissa julkaisusarjoissa ja tutkimustamme rahoitetaan vuosittain noin 4 miljoonalla eurolla kilpaillulla tutkimusrahoituksella.

Laitoksemme tutkimustoiminta on ryhmitelty kolmeen tutkimusalueeseen, joista kahdella toimii Suomen Akatemian nimeämä tutkimuksen huippuyksikkö ja kahdelle alalle on myönnetty myös ERC Starting Grant (ERC = European Research Council)

Tutkimusstrategia 2013-2017 (pdf)