Sairaalafyysikon koulutus

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnassa voi suorittaa ammatillisena jatkokoulutuksena sairaalafyysikon koulutuksen. Koulutukseen liittyy osana tieteellisen jatkotutkinnon, filosofian lisensiaatti tai filosofian tohtori, suorittaminen. Koulutukseen haetaan tieteellisen jatkokoulutuksen hakulomakkeella.

Sairaalafyysikkokuulustelut

Sairaalafyysikkokuulusteluun voi osallistua, kun kolme vuotta käytännön harjoittelua on suoritettu. Koulutettavan tulee hakea Sairaalafyysikoiden neuvottelukunnalta (puheenjohtaja professori Sauli Savolainen, Helsingin yliopisto) kuulusteluoikeutta vähintään kuusi viikkoa ennen kuulustelun päivämäärää. Hakemuksesta tulee käydä ilmi siihen asti suoritettu käytännön harjoittelu (liitteenä nimikirja ja kouluttajan lausunto harjoittelun sisällöstä) sekä säteilyturvallisuuskuulustelun suorituspäivämäärä ja suorituspaikka.


Kuulusteluun ilmoittaudutaan sähköpostitse vähintään kuukautta ennen kuulustelun päivämäärää osoitteeseen kuulustelu(at)uef.fi, sähköposti tiedoksi myös professori Sauli Savolaiselle (sauli.savolainen(at)helsinki.fi) ja neuvottelukunnan sihteerille (neuvottelukunta_sihteeri(at)sairaalafyysikot.fi).

Yhteyshenkilöt Itä-Suomen yliopistossa

Professori Petro Julkunen, petro.julkunen(at)uef.fi, p. 0500 960 181, Melania 330, Kuopio

  • sairaalafyysikoiden valtakunnallisen neuvottelukunnan jäsen
  • koulutuksen vastuuhenkilö Itä-Suomen yliopistossa

Koulutuspäällikkö Kaisa Laitinen, kaisa.laitinen(at)uef.fi, p. 050 432 7573, Natura 348, Joensuu

  • pätevyystodistukset
  • opintoneuvonta

Linkkejä