Laskennallista fysiikkaa, lääketieteellistä fysiikkaa vai ympäristöfysiikkaa?

Koulutus painottuu alkuvaiheessa fysiikan eri pääteorioiden opiskeluun, jotka syvenevät ja profiloituvat opintojen edetessä. Matemaattisten apuvälineiden, teorian ja numeeristen menetelmien hallinta on fysiikassa keskeistä. Näitä taitoja tarvitaan, kun kehitetään esimerkiksi ilmastonmuutosta kuvaavia tietokonemalleja.

Uskallusta ajatella uutta

Sovelletun fysiikan opinnot luovat pohjan laaja-alaiselle ja hyvin erilaisiin ympäristöihin soveltuvalle luonnontieteelliselle ajattelutavalle, jolle ovat luonteenomaista ongelmanratkaisutaidot, pitkäjänteisyys, analyyttisyys, vuorovaikutustaidot ja innovatiivisuus. Näitä taitoja tarvitaan uusimman tiedon tuottamisessa ja soveltamisessa tutkimus- ja tuotekehitystehtävissä.


Tutkija, tuotekehittäjä, sairaalafyysikko vai Soft Engineer

Lukiessasi sovellettua fysiikkaa opit tietoja ja taitoja, joille on kysyntää useilla eri aloilla sekä tutkimus- että yritysmaailmassa. Fyysikot työllistyvät yrityksissä ja tutkimuslaitoksissa mielenkiintoisiin, haastaviin ja itsenäisiin asiantuntijatehtäviin. Yrityksissä fyysikot toimivat suunnittelu-, tuotekehitys- ja tutkimusinsinööreinä, kouluttajina, tutkijoina, projektinjohtajina ja toimitusjohtajina. Työtehtäviin kuuluu muun muassa tutkimusmenetelmien kehittämistä, laitteistojen suunnittelua ja rakentamista, uusien teknologioiden käyttöönottoa ja laskennallisten menetelmien soveltamista.


Fyysikoiden työllisyysnäkymät ovat erinomaiset (työllisyysprosentti 98 %) ja heidän palkkatasonsa on hyvä (mediaanipalkka 3300 euroa). Tutustu muutamaan fyysikkoon uratarinoista.