Henkilökohtaista opintojen ohjausta

Yritämme tehdä opintojen alun opiskelijoille mahdollisimman jouhevaksi. Heti ensimmäisen syksyn alussa opiskelijat suorittavat Johdatus sovellettuun fysiikkaan -kurssin, jossa sekä perehdytään fysiikan opiskeluun että tutustutaan laitoksen henkilökuntaan ja tutkimukseen. Lisäksi opiskelijat jaetaan pienempiin tuutor-ryhmiin, joita opastavat vertaistuutorit (ylempien vuosikurssien opiskelijat). Jokaisella vuosikurssilla on myös oma vastuuopettaja ("luokanvalvoja"), joka opastaa henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) teossa sekä ohjaa opintojen etenemistä.

Toimin 2019 syksyllä aloittavien opiskelijoiden luokanvalvojana. Ensimmäisen lukuvuoden aikana tapaamme säännöllisesti luokanvalvojan tuntien aikana. Minulle voi myös antaa palautetta laitoksen opetuksesta pitkin lukuvuotta.

Tervetuloa opiskelemaan!

Yliopistotutkija Lasse Heikkinen, 1. vsk. HOPS-opettaja
Toimisto: Me118-3 (lasse.heikkinen@uef.fi)