Miika Nieminen

Nivelruston magneettikuvantaminen - ylifyysikko, professori Miika Nieminen

Kirjoitin IB-ylioppilaaksi keväällä 1993 Tansaniassa. Tuolloin Kuopion  yliopisto ainoana korkeakouluna Suomessa noteerasi International Baccalaureate-järjestelmän luonnontiedepainotteisen yo-tutkintoni ja pääsin lukemaan lääketieteellistä fysiikkaa pelkällä tutkintotodistuksella. Aloitin lyhyesti opiskeluni syksyllä 1993 jatkaen niitä seuraavana vuonna suoritettuani asevelvollisuuden.

Luonnontieteiden kandidaatin tutkinnon suoritin keväällä 1998, mikä  mahdollisti sairaalafyysikon sijaisuuksien tekemisen ennen maisteriksi  valmistumista. Aloitin perehtymisen nivelruston magneettikuvantamiseen  ensin syventävänä laboratoriotyönä, joka myöhemmin laajeni  graduaiheeksi. Valmistuttuani kevättalvella 1999 sain mahdollisuuden  jatkaa tutuksi tulleen aiheen parissa Kuopion yliopiston anatomian ja  fysiikan laitoksilla.

Väitöskirjatyössäni kehitin ja validoin kvantitatiivisia  magneettikuvantamistekniikoita nivelruston rakenteen ja toiminnan  arvioimiseksi prof. Jukka Jurvelinin, prof. Heikki Helmisen ja prof.  Risto Kauppisen ohjauksessa. Väitöskirjani valmistui syksyllä 2002.  Tutkimustyöni ohella tein ajoittain sairaalafyysikon sijaisuuksia osana  sairaalafyysikon ammatillista jatkokoulutusta. Heti väiteltyäni siirryin  postdoktoraalitutkijaksi Harvardin yliopistoon, Bostoniin, jossa  työskentelin vuoden ajan syventäen asiantuntemustani väitöskirjan  tutkimusaiheestani.

Syksyllä 2003 palasin Suomeen, jossa minua odottivat apulaisfyysikon  tehdävät Oulun yliopistollisen sairaalan radiologian klinikassa.  Suorittaessani ammatillista jatkotutkintoa jatkoin samalla tutkimustyötä  tutun aiheen parissa perustaen Ouluun oman tutkimusryhmän. Pätevöidyin  sairaalafyysikoksi v. 2005.

Dosentuuri lääketieteellisen kuvantamisfysiikan alalta myönnettiin  minulle Oulun yliopistossa v. 2007. Samana vuonna minut nimitettiin  Oulun yliopistollisen sairaalan radiologian klinikan, sittemmin  kuvantamisen vastuualueen, ylifyysikoksi. Päätoimeni ohella olen  toiminut lääketieteen tekniikan professorin viransijaisena ja tällä  hetkellä osa-aikaisena professorina lääketieteen tekniikan osastolla  Oulun yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa. Tutkimusintressini  ovat lääketieteellisen fysiikan ja tekniikan alalla, erityisesti  kuvantamismenetelmien kehittämisessä tuki- ja liikuntaelinkudoksia varten.