Marko Hakkarainen, kesä 2007

13 vuotta sitten ylioppilaaksi kirjoittanut  Marko Hakkarainen lähti Oulun yliopistoon opiskelemaan fysiikkaa, koska aine kiehtoi häntä jo lukiossa matematiikan ohella. Hän halusi kuitenkin yhdistää opiskeluihinsa biologian - tuloksena oli lääketieteen tekniikan koulutusohjelmasta maisteriksi valmistuminen vuonna 2002. Graduaan Hakkarainen teki vuoden ajan Nokialla, mutta IT-kuplan puhkeaminen vähensi työmahdollisuuksia yrityksessä. 
 
Nykyään Hakkarainen tekee töitä kahdessakin eri maassa: Suomessa Kuopion yliopistolla ja Italiassa Ferrarin katuautojen kehittelytyössä. Hakkarainen kuuluu tutkimusryhmään, jonka tavoitteena on tutkia uusia menetelmiä kuljettajan ja auton vuorovaikutuksen parantamiseksi.. Tutkimuksessa hänen osaamistaan käytetään ihmisen kehon signaalien havaitsemiseen ja niiden tunnistamiseen kykenevän teknologian kehittelyssä. Ryhmässä työskentelee myös lukuisia alansa huippua edustavia autoinsinöörejä, joiden tehtävänä on soveltaa lääketieteen tekniikkaa  autojen tekniikkaan. Itse testiajoja radalla on ajettu vielä melko vähän, joten Hakkaraisen työpäivät Italiassa kuluvat lähinnä tietokoneen ääressä työskennellen, mm. mittaustulosten analysointia Matlab-ohjelmalla sekä testejä suunnitellen.
 
Fysiikka ei ole Hakkaraisen Italian työssä kaikkein näkyvimmällä sijalla; matematiikan ja biologian taidot ovat aktiivisemmin käytössä. Fysiikka on kuitenkin merkittävä osa hänen osaamistaan, sillä se muodostaa pohjan tutkimukselle. Fysiikan avulla voidaan ymmärtää, mitä itse asiassa tapahtuu ja miksi asiat tapahtuvat juuri niin. Fysiikan tietämys tarjoaa mahdollisuuden tällaisiin osin biologisiinkin  tutkimuksiin, joita Hakkarainen Italiassa suorittaa. Vakituisesti Ferrarin listoille Hakkarainen ei kuitenkaan aio jäädä. Esimerkiksi italian kieli tulisi osata pidempää työsuhdetta varten, ja Hakkarainen kertoo neljän kuukauden pestin riittävän mainiosti.
 
Suomessa työskennellessään Marko Hakkarainen  toimii Kuopion yliopistolla fysiikan laitoksen tutkijana tutkimuskohteenaan ihmiskehon  sähköiset signaalit. Työpäivä koostuu lähinnä erilaisten elektroniikan  laitteiden suunnittelusta tietokoneella, erilaisten laitteiden rakentamisesta ja kokoamisesta sekä mittausten suorittamisesta ja tulosten käsittelystä.
 
Marko Hakkaraisen koulutuksella pääsee monenlaisiin töihin. Hänen opiskelutoverinsa ovat levittäytyneet laajalle yritysmaailmaan; mm. Nokia, Polar  ja paperitehtaat ovat palkanneet lääketieteellisen tekniikan taitajia. Pelkästään tutkijoita fysiikan ammattilaisista ei tule: myös markkinointiin ja myyntiin  fysiikan tiedot tarjoavat hyvät edellytykset. Hakkarainenkin suunnittelee siirtyvänsä yliopiston projektiluontoisista töistä yksityiselle sektorille, mutta tarkemmin hän ei ole tulevaisuuttaan suunnitellut. Fysiikan opiskelu on avannut hänelle lukuisia ovia ja mahdollisuuksia sijoittua erilaisiin työtehtäviin. 
 
Hakkarainen kertoo fysiikan opiskelun lisäävän kykyä luoda omia näkemyksiä asioista ja olevan kannattavaa, vaikka se vaativalta  joskus tuntuisikin. Hakkaraisen mukaan hänen työnsä vaatii ihmiseltä jonkinlaista teknistä intohimoa ja uteliaisuutta tietää, miten kaikki toimii. Hakkarainen on hyvin tyytyväinen valintaansa opiskella fysiikkaa ja sen tuomiin työmahdollisuuksiin.