Maaret Lehtinen, kesä 2007

Päätyminen Säteilyturvakeskuksen (STUK) Säteilyn käytön turvallisuus -osastolle töihin ei suinkaan ollut Maaret Lehtiselle itsestään selvää,  sillä hän aikoi alun perin kouluttautua sairaalafyysikoksi. Hän opiskeli lääketieteellistä fysiikkaa Kuopion yliopiston fysiikan laitoksella vuodesta 1995 valmistuen vuoden 2001 syksyllä. Kyseinen suuntaus syntyi kiinnostuksesta sekä lääketiedettä että teknistä alaa kohtaan.
 
Gradua kirjoittaessaan hän törmäsi sattumalta avoimeen työpaikkaan STUKen Tutkimus- ja ympäristövalvonta -osastolla, johon hän päätti hakea - ja jonka sai. Tätä apulaistutkijan työtä hän teki puolisentoista vuotta. Tuolloin,  noin neljä ja puoli vuotta sitten, perustettiin uusi virka Säteilyn käytön turvallisuus -osastolle, ja kyseistä työtä Lehtinen onkin sittemmin tehnyt.  
 
Työtään Lehtinen kuvaa mukavan vaihtelevaksi ja monipuoliseksi. Työnkuvaan sisältyy toimistotyötä, erilaisia kokouksia ja palavereja eri tahojen kanssa, luennointia ja esitelmiä. Lehtinen osallistuu työssään muun muassa säteilylähteitä  käyttävien työntekijöiden altistuksen seurantaan ja säteilyturvallisuusohjeiden laatimiseen. Hän toimii osastonsa tiedotusyhdyshenkilönä, joten työhön kuuluu myös www-sivujen, yleisötiedotteiden ja ALARA-lehden sisällön kokoamista.
 
Työn monipuolisuus on hänestä pääasiassa positiivinen piirre, mutta sillä on myös varjopuolensa. Hän tarvitsee laajaa, useille sektoreille yltävää tietämystä ja kykyä asettaa työt tärkeysjärjestykseen. Työt täytyy usein rajata, jotta ainakin kaikkein tärkein tulee tehtyä. Lehtinen huomauttaa myös, että Suomen laki antaa tarkat rajat menettelytavoille, joten liiasta sooloilusta on pidättäydyttävä.
 
Myös yhteistyötaidot ovat työssä tärkeitä: työssä on kyettävä vuorovaikuttamaan erilaisten ihmisten kanssa, sillä työ tapahtuu usein työryhmissä. Yhteistyötahoja löytyy sekä Suomesta että muualta. Rutiinityö ja tarkemmin rajatut tehtävät tehdään kuitenkin usein itsenäisesti.
 
Fysiikan opiskelusta on ollut hänelle hyötyä; tietopohjan rakentaminen tapahtuu koulutuksen kautta. Työhön hänen mukaansa oppii kuitenkin vain kokemuksen myötä - senkin takia, että hänen työtään varten ei löydy erityistä koulutusta.
 
Maaret Lehtinen on työhönsä tyytyväinen, mutta uskoo että halutessaan hän voi edetä urallaan. Fyysikon koulutus  on vain alku, joka sallii etenemisen moneen suuntaan, hän toteaa