Ilmastonmuutos, veretön kirurgia, nanomateriaalit, uudet innovaatiot - Sovellettu fysiikka 

Fysiikka on luonnon ja luonnonlakien tutkimista ja ymmärtämistä. Fysiikan opiskelu antaa vastauksen mm. siihen miten ilmakehän pienhiukkaet myös hillitsevät ilmastonmuutosta, miten on mahdollista nähdä mitä läpinäkymättömässä teollisuusputkistossa virtaa mutta myös, miten on mahdollista suorittaa veretön leikkaus veitsen koskematta ihoa. Kokeellisena ja eksaktina tieteenä fysiikka on myös useiden modernin luonnontieteen kokeellisten, teoreettisten ja laskennallisten menetelmien edelläkävijä.

Fysiikan tutkimukselle onkin ominaista näiden eri menetelmien asiantuntijoiden tiivis yhteistyö, jonka tuloksena fysiikka on myös tuottanut ja edelleen tuottaa useita uusia sovelluksia, kuten suurimman osan arkipäivän tekniikasta. Lisäksi fysiikan kuvaaminen matematiikan kielellä antaa lähes rajattomat mahdollisuudet laajentaa fysiikan sovellusaluetta aina ilmastomalleista kvanttitietokoneisiin.

Jos olet halukas luomaan aidosti uutta, vaikuttamaan omalla työlläsi mahdollisesti miljoonien ihmisten elämään, kiinnostunut ratkaisemaan vaikkapa ilmastonmuutoksen tai ikääntymisen mukanaan tuomia haasteita, valmis tekemään kovasti töitä - haastamaan itsesi älyllisesti - laittamaan itsesi likoon, niin sovellettu fysiikka Kuopiossa voisi olla Sinulle oikea paikka!