Laskennallinen fysiikka

Laskennallisessa fysiikassa tähdätään vahvaan fysiikan, matematiikan ja tietotekniikan osaamiseen ja kykyyn soveltaa tätä osaamista modernissa teknologiassa. Perusopintojen jälkeen opinnoissa perehdytään ilmiöiden matemaattiseen mallinnukseen, signaali- ja kuva-analyysiin, optiseen ja sähköiseen mittaustekniikkaan sekä mittaustiedon analyysikeinoihin. 

Syventävät opinnot ja niihin liittyvät tutkielmat toteutetaan tutkimusryhmissä, jolloin opiskelijat pääsevät ratkomaan todellisia laskennallisen fysiikan ongelmia yhdessä yritysten ja alan asiantuntijoiden kanssa. Laskennallisen fysiikan opinnot antavat hyvän pohjan niin akateemiselle tutkijanuralle kuin teknologia-asiantuntijaksi kehittyviin teknologiayrityksiin.

Tutustu laskennalliselta fysiikalta valmistuneen Antin uratarinaan.