Lääketieteellinen fysiikka

Lääketieteellisen fysiikan alalla perehdytään esimerkiksi ultraääntä tai säteilyn eri lajeja soveltavien lääketieteellisten kuvantamis- ja hoitomenetelmien fysikaaliseen ja fysiologiseen taustaan sekä käytännön sovelluksiin.

Opintojen aikana tutustutaan myös ihmiskehon biofysikaalisten signaalien ja biomekaanisten ominaisuuksien mittaamiseen ja analyysimenetelmiin sekä uusiin materiaali- ja informaatiotekniikan sovelluksiin lääketietieteellisessä fysiikassa. Lääketieteellisen fysiikan opinnot antavat erinomaisen pohjan sairaalafyysikon erikoistumiskoulutukseen. Yhteistyö yliopiston vieressä sijaitsevan Kuopion yliopistollisen sairaalan kanssa on tiivistä syventävien opintojen aikana.  

Tutustu lääketieteelliseltä fysiikalta valmistuneen Hannan uratarinaan.