Tieteellinen jatkotutkinto

Tieteelliset jatko-opinnot tähtäävät ensisijaisesti filosofian tohtorin tutkintoon. Filosofian lisensiaatin tutkinto voidaan suorittaa jatko-opintojen välivaiheena. Edellytyksenä tieteellisiin jatko-opintoihin on filosofian maisterin tutkinto tai tätä vastaava ulkomainen tutkinto.

Tieteellinen jatkotutkinto koostuu 30 opintopisteen teoreettisista opinnoista ja tutkielmasta, lisensiaatintyö tai väitöskirja. Teoreettisia opintoja voi opiskella tohtoriohjelman omilla kursseilla tai UEF tutkijakoulun järjestämillä kursseilla. Tutkintoon voi sisällyttää myös muualla suoritettuja soveltuvia kursseja. Näihin opintoihin voi myös sisältyä esim. työskentely ulkomaisessa tutkimuslaitoksessa. Tutkielma tehdään tyypillisesti jossain tutkimusryhmässä laitoksellamme tai yhteistyökumppaniemme luona.

Laitoksemme jatko-opiskelijat kuuluvat Itä-Suomen yliopiston tohtorikoulun tohtoriohjelmaan - pääasiassa Luonnontieteen, teknologian ja laskennan tohtoriohjelmaan (SCITECO) tai Ympäristöfysiikan, -terveyden ja biologian tohtoriohjelmaan.