Alempi korkeakoulututkinto

Luonnontieteiden kandidaatin tutkinto (LuK) on 180 opintopisteen tutkinto, jonka tavoite suoritusaika on kolme vuotta. Kolmen vuoden aikana tarjoamme vahvan perustan fysiikassa ja matematiikassa ja lisäksi tarjoamme jo maisterivaiheen linjoihin tutustuttavia opintoja (mm. ympäristöfysiikkaa, ihmisen biologiaa ja laskennallista fysiikkaa).