Pikkuinen akateeminen sanasto opintojesi ensimetreille 

(toimittanut Hyeena ry.)

AINEJÄRJESTÖ
Samaa tieteenalaa samassa yliopistossa opiskelevien yhdistys, joka yrittää ajaa asioita, jotka sen hallitus hyväksi katsoo. Kuopiossa tällaisia yhdistyksiä ovat meidän oma Hyeena (sovellettu fysiikka ja ympäristötiede), Kulti (biotieteet), KuoLo (lääketiede), Retikka (ravitsemustiede), Fortis (farmasia), Socius (yhteiskuntatieteet), Serveri (tietojenkäsittelytiede), Terho (terveysjohtaminen yms), Dentina (hammaslääketietde) ja Preemio (kauppatieteet). Haalareiden väri ja selän logo kertovat opiskelijan ainejärjestöstä. Perinteet ovat yleensä ainejärjestöjen syytä.

AKATEEMINEN VARTTI
Opiskelijoiden päiden sekoittamiseksi keksitty tapa aloittaa luennot, harjoitustyöt ym. 15 minuuttia myöhässä eli varttia yli, ellei toisin mainita. HUOM: Tentit tosin alkavat aina tasalta. Ja jotkut harjoitustyöt. Ja se yksi luennoitsija haluaa aloittaa aikaisin…

FUKSI
Juuri sinä. Ykkösvuosikurssilainen, vasta aloittanut hyeenanpentu (tai joku muu akateeminen taapero). Mutta kyllä se ohi menee.. ellet sitten ole ikifuksi-tyyppiä.

HAALARIT
Opiskelijoiden edustusasu, kurahaalarit, iltapuku ja makuupussi. Hyeenoiden haalarit ovat punaiset ja sitten niihin laitetaan paljon haalarimerkkejä ja muita merkkejä. Haalarit hankkii jokainen vuosikurssi itse, ja mainoksia kerjäämällä niistä saadaan lähes ilmaiset kantajilleen. On monia tilaisuuksia, joihin ei ilman haalareita kehtaa mennä, esim. Wappu, Winterfest, excut ja monet bileet.

KURSSI
1. Kurssi (oik. opintojakso) tarkoittaa jotakin opintokokonaisuutta, johon saattaa kuulua luentoja, laskuharjoituksia, harjoitustöitä, excursioita, retkiä, itsekseen opiskelemista sekä tentti/tenttejä. Kun kaikki tarvittavat osat on suoritettu, saa kurssista tietyn määrän opintopisteitä ja merkinnän opintorekisteriin. Jotkin kurssit ovat pakollisia, toiset vapaavalintaisia. Kurssien sisällöstä ja muista seikoista löytyy lisätietoa opintojaksokuvauksista.
2. Vuosikurssi kertoo monettako vuotta opiskelija yliopistolla palloilee. Neljännen vuoden jälkeen tai niillä tietämin ei vuosikurssia enää yleensä lausuta ääneen, vaan sanotaan vain "n:s vuosikurssi".

OPISKELIJAKORTTI
Kova pala muovia, jolla voi hätätilanteessa yrittää todistaa esim. henkilöllisyyttään, mutta pääasiassa sillä todistetaan opiskelijamaisuutta. Monista liikkeistä saa kortilla opiskelija-alennusta kunhan vain hoksaa pyytää. Kortti kannattaa pitää mukana myös ruokalassa. Tuutorit neuvovat enemmän sen hankkimisesta.

PS. Lisää sanastoa löytyy juuri teille fukseille kirjoitetusta Hyeena-Avusta! Se ilmestyy kesän aikana Hyeenan nettisivuille (www.hyeena.net).