Aerosolit, ilmastonmuutos ja ihmisen terveys

Ilmakehän aerosolit ovat keskeisessä roolissa sekä ilmastonmuutokseen liittyvien prosessien että ihmisen terveyteen vaikuttavan ilmanlaadun kannalta. Aerosolit vaikuttavat ilmakehän säteilytasapainoon sirottamalla suoraan auringon säteilyä ja vaikuttamalla pilvisyyden määrään ja pilvien ominaisuuksiin. Ilmakehän aerosolien määrään ja ominaisuuksiin vaikuttavat niiden biogeeniset (metsät, vesistöt jne.) ja antropogeeniset (mm. polttoprosessit) lähteet ja lähteissä tapahtuvat muutokset. Oman globaalisti merkittävän haasteen muodostaa aerosolihiukkasten vaikutus ilmanlaatuun ja tätä kautta ihmisten hyvinvointiin ja terveyteen. Selvittämällä tarkemmin, mitkä aerosolien ominaisuudet ja prosessit ovat keskeisiä niiden ilmasto- ja terveysvaikutusten kannalta, voidaan tulevaisuudessa tarkentaa päästöihin liittyviä kansainvälisiä sopimuksia sekä muuta oikeudellista sääntelyä järkevämmäksi.

Tutkimusalueen keskeiset tutkimusteemat ovat: aerosolihiukkasten ominaisuuksien karakterisointimenetelmien kehittäminen; hiukkasten ominaisuuksien vaikutus niiden kasvuun ja kykyyn toimia pilvipisaroiden tiivistymisytiminä; hiukkasten kemiallisen koostumuksen, toksikologian ja terveysvaikutusten yhteyksien selvittäminen; ilmastomallien kehittäminen yhteistyössä muiden Ilmakehätutkimuksen huippuyksikköön kuuluvien tutkimusryhmien kanssa sekä ilmasto-oikeuden, ilmastonmuutoksen ja terveysvaikutusten väliset kytkennät.

Vastuuprofessorit: professori Kari Lehtinen