SOCOBA-seminaarisarja

Kymenlaakson sosiaalityön koulutus- ja kehittämishanke järjestää SOCOBA -seminaarisarjan, joka on suunnattu Kymenlaakson alueella sosiaalityötä tekeville henkilöille.

Seminaaripäivien aiheet liittyvät hankkeen kärkiteemoihin: Asiakasturvallisuus ja Digitalisaatio. Kymenlaakson kuntien sosiaalityön ammattilaiset ovat hankkeen järjestämissä työpajoissa nostaneet esille kärkiteemoihin liittyviä kehittämisaiheita, joihin paneudutaan seminaaripäivissä.

Seminaarien aamupäivät varataan Itä-Suomen yliopiston sekä muiden teemaan liittyvien asiantuntijoiden puheenvuoroille ja iltapäivät sisältävät vuorovaikutteista työpajatyöskentelyä. Seminaaripäivät ovat maksuttomia ja jokainen seminaaripäivä on oma itsenäinen kokonaisuutensa.

Seminaaripäivät edistävät osallistujien ammatillista osaamista sekä tarjoaa mahdollisuuden tulla mukaan Kymenlaakson sosiaalityön kehittämiseen. Seminaaripäivät ovat hankkeen maisteriopiskelijoiden sekä Kymenlaakson sosiaalityön ammattilaisten yhteinen kohtaamispaikka. 

SOCOBA-seminaarisarjan ohjelmasta löydät seminaarien ajankohtadat ja päivien ohjelman sekä tiedot ilmoittautumisesta. SOCOBA-seminaarisarjan julkisen materiaalin löydät SOCOBA-kehittämistoiminnan alta.