SOCOBA-kehittämistoiminta

SOCOBA innovaatio ekosysteemi on Itä-Suomen yliopiston, Kymenlaakson kesäyliopiston ja Kymenlaakson kuntien yhteistyömalli, sosiaalialan toimijoiden innovaatio- ja kehittämisalusta. 

Hankkeen aikana luodaan Kymenlaaksoon SOCOBA-ekosysteemi, joka toimii sosiaalialan innovaatio- ja kehittämisalustana edistäen kehittämisosaamista osana alueen SOTE-rakenteiden uudistumista. SOCOBA-ekosysteemin avulla voidaan tunnistaa keskeisiä sosiaalialaan vaikuttavia ilmiöitä ja vaikuttaa niihin. 

SOCOBA-ekosysteemi tuottaa alueen tarpeita palvelevia työelämälähtöisiä aiheita opiskelijoiden kehittämistehtäviin ja pro gradu -tutkielmiin. Koulutus ja kehittämistyö nostavat sosiaalityön osaamistasoa sekä vaikuttavat välillisesti maakunnan ihmisten hyvinvointiin. 

Kehittämisen kärjet:

Tavoitteet:

 • Luoda Kymenlaaksoon sosiaalialan kehittämistä tukeva innovaatio- ja kehittämisalusta. 
 • Vahvistaa yliopistolliseen tutkimusosaamiseen perustuvaa kehittämisosaamista. 
 • Tunnistaa keskeisiä sosiaalialaan vaikuttavia ilmiöitä ja vaikuttaa niihin. 
 • Tukea sosiaalialan kehittämistä. 
 • Välittää tietoa ja edistää sujuvaa tiedonkulkua. 

Toimintatavat:

 • Yhteistyö kuntien sosiaalityön, sote-yksiköiden, alueen yritysten, oppilaitosten sekä muiden asiaankuuluvien tahojen kanssa. 
 • Tapaamisia, työpajoja, tiedon välittämistä.  
 • Työelämälähtöinen ja sitä tukeva kehittämistoiminta. 
 • Itä-Suomen yliopisto välittää kehittämisalustalle tutkimuksellisen asiantuntijuuden. 
 • Kuntien ja sote-yksiköiden sosiaalityön ammattilaiset työstävät SOCOBA-työpajoissa opiskelijoille ajankohtaisiin haasteisiin ja ongelmiin pohjautuvia kehittämisaiheita.  
 • Kunnat ja sote-yksiöt toimivat koulutus-, kehittämis- ja pilotointitoimenpiteiden ympäristöinä.