Sosiaalisesti kestävä Kymenlaakso, sosiaalityön koulutus- ja kehittämishanke

Kymenlaaksossa toteutetaan 1.3.2018–31.12.2020 Itä-Suomen yliopiston johdolla sosiaalityön koulutus-  ja kehittämishanke, jonka tavoitteena on vahvistaa alueen sosiaalista kestävyyttä. Hankkeen kehittämisen kärjet ovat asiakasturvallisuus ja digitalisaatio. Hankkeen tavoitteena on parantaa sosiaalityön tutkimus- ja kehittämisosaamista sekä vähentää sosiaalityöntekijöiden vajetta Kymenlaaksossa. Hankkeessa edistetään tutkimuspohjaista innovaatiotoimintaa ja koulutetaan sosiaalityöntekijöitä, jotka toimivat kehittämisosaajina. Sosiaalityön maisterikoulutus ja samanaikaisesti toteutettava kehittämistyö (SOCOBA-ekosysteemi) kytkeytyvät hankkeessa toisiinsa.

Sosiaalisesti kestävä Kymenlaakso-esite