SOCOBA-kehittämistoiminta

SOCOBA-Kainuu on Itä-Suomen yliopiston, Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut AIKOPAn ja Kainuun soten yhteistyömalli, ekosysteemi.

SOCOBA-ekosysteemi toimii sosiaalialan toimijoiden innovaatio- ja kehittämisalustana. Se vahvistaa yliopistolliseen tutkimusosaamiseen perustuvaa kehittämisosaamista Kainuun alueella.

SOCOBA-kehittämistoiminnan tavoitteena on:

 • Keskeisten sosiaalialaan vaikuttavien ilmiöiden tunnistaminen ja niihin vaikuttaminen
 • ’Sosiaalisen’ asiantuntemus terveydenhuollon asiantuntemuksen rinnalle
 • Asiakkaiden osallisuuden vahvistaminen

Kehittämisen kärjet kainuussa ovat:

1) Kansalaislähtöinen sosiaalityö

 • asiakkaan oikeus hyvään palveluun - aktiivinen asiakas
 • huolellinen dokumentointi
 • hyvät ammatilliset tiedot ja taidot – työn tehokkuus

2) Sähköinen asiointi

 • prosessien/palveluiden/toimintatapojen kehittäminen
 • asioinnin sujuvoittaminen
 • OmaSoten monet mahdollisuudet kuten ennaltaehkäisy, tiedon keräys

Toimintatavat

 • Yhteistyö Kainuun soten, alueen yritysten, oppilaitosten, järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa
 • Monitoimijaiset SOCOBA-työpajat, tapaamiset ja seminaarit
 • Työelämälähtöinen ja sitä tukeva kehittämistoiminta
 • Kainuun sote koulutus-, kehittämis- ja pilotointitoimenpiteiden ympäristönä
 • Itä-Suomen yliopiston välittämä tutkimuksellinen asiantuntijuus